kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 1 – Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand

Segmentprofiler

De positive

33 %

Synes ikke at de ved ret meget om udviklingsbistand

Tilhænger af at Danmark giver udviklingsbistand (85 %)

Synes at Danmark bruger en passende mængde penge på

udviklingsbistand (83 %)

: 45 %

: 55 %

18-34 år:

35-55 år:

56 år:

24 %

38 %

37 %

Segmentet De positive udgør en tredjedel af den danske befolkning og er kendetegnet ved, at

det ikke synes, at det ved meget om udviklingsbistand samtidig med, at det er moderat

tilhænger af udviklingsbistand.

Segmentet De positive minder demografisk i store træk om den gennemsnitlige profil af

befolkningen. Foruden fordelingen på køn, så svinder de demografiske forskelle ikke mere end

mellem 1-3 procentpoint i forhold til gennemsnittet .

Det vigtigste for hele befolkningen og dermed også De positive, når det kommer til

udviklingsbistand, er, at støtten fungerer som hjælp til selvhjælp. De positive har ikke et specielt

bredt kendskab til udviklingsbistand, men det føler i høj grad, at vi har en moralsk forpligtelse til

at hjælpe andre (84% mod 71% for hele befolkningen).

Ligesom De overbeviste mener De positive, at vores bidrag til udviklingslandene kommer alle til

gode. 62% er enige eller meget enige i, at udviklingsbistand kan være med til at begrænse

konflikter og dermed skabe mere stabilitet i verden. Segmentet mener ligeledes i høj grad, at

støtten gør nytte, og at den ender hos de rigtige modtagere.

En stor andel af segmentet bidrager også selv. F.eks. giver 63 % penge, når der er husstandsindsamlinger.

I 2014 udgjorde segmentet 31 % af befolkningen, og i 2013 var andelen 30 %.

*Kilde: segmentnøgle er lavet af UM og Epinion og anvendt i tidligere års undersøgelser.

© 2015– Side 53

Similar magazines