kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 3 – Segmenter

Segmentprofil – De negative

Figur 48: Medievaner

Alle tal er %

Hele

befolkningen

De

overbeviste

De positive

De

tillidsfulde

De

skeptiske

De negative

(2015)

De negative

(2014)

Hvor får du generelt ny viden fra?

Landsdækkende dagblade 32 53 28 38 22 43 43

Gratisaviser 26 23 25 24 30 35 35

Regionale dagblade 15 21 16 16 13 20 22

Lokale ugeaviser 29 25 32 24 34 31 30

Ugeblade (fx dameblade) 5 3 6 3 7 6 8

Månedsmagasiner 5 8 6 4 3 9 13

Fagblade (fx fagforeningsblade, øvrige foreningsblade, blade om særlige emner) 18 26 16 23 15 17 22

TV: Nyhedsudsendelser, dokumentarer og debat 84 86 87 88 83 81 83

Radio 56 63 57 60 54 49 46

Internet: Avisers hjemmesider, faglige hjemmesider, web-leksika og lignende 67 74 70 71 60 64 74

Internet: Sociale medier som Facebook, Twitter og lignende 42 40 43 38 43 41 37

Foredrag, kulturbegivenheder og arrangementer 11 22 10 13 5 14 15

Undervisning og undervisningsmaterialer 12 19 10 13 7 16 17

Samtale med familie, venner og bekendte 49 52 53 55 36 45 48

Film 14 18 13 16 9 13 17

Bøger 19 30 19 25 10 18 24

Andet 2 3 1 1 3 4 5

Ved ikke 2 0 1 0 1 1 3

Hvorfra får du i hverdagen viden om udviklingsbistand og forhold i

udviklingslandene?

Landsdækkende dagblade 27 51 25 33 16 35 37

Gratisaviser 13 13 12 11 12 23 22

Regionale dagblade 8 12 9 7 6 12 16

Lokale ugeaviser 8 7 10 7 7 11 16

Ugeblade (fx dameblade) 2 2 2 0 2 2 4

Månedsmagasiner 1 3 1 1 0 3 5

Fagblade (fx fagforeningsblade, øvrige foreningsblade, blade om særlige emner) 7 17 5 10 2 8 10

Medlemsblade og lignende fra u-landsorganisationer 6 15 4 12 1 6 3

TV: Nyhedsudsendelser, dokumentarer og debat 74 83 80 80 66 73 75

TV: Indsamlingsshows og lignende 35 37 42 35 26 27 29

Radio 36 49 36 47 28 38 34

Internet: Avisers hjemmesider, faglige hjemmesider, web-leksika og lignende 42 60 42 50 30 47 49

Internet: Hjemmesider om udviklingslande og lignende 12 26 9 15 7 19 16

Internet: Sociale medier som Facebook, Twitter og lignende 19 23 19 24 12 21 16

Reklamer eller kampagner om udviklingslande, fx plakater og annoncer 12 17 13 15 6 12 14

Foredrag, kulturbegivenheder og arrangementer 5 13 3 5 1 7 10

Undervisning og undervisningsmaterialer 5 13 2 4 1 9 8

Samtale med familie, venner og bekendte 18 26 17 27 9 19 28

Ved ikke 10 1 6 3 19 5 6

Kilde:

Q22. Hvor får du generelt ny viden fra? Her menes generelt - dvs. ikke kun om udviklingsbistand (Du må gerne markere

flere svarmuligheder).

Q23. Hvorfra får du i hverdagen viden om udviklingsbistand og forhold i udviklingslandene? (Du må gerne markere flere

svarmuligheder)

© 2015– Side 71

Similar magazines