kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Appendiks

Supplerende kryds på holdning til brug af midler på

udviklingsbistand

Figur 53: Holdning til brug vs. moralsk forpligtelse

Alle tal er %

Q17. Mener du, at det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge på udviklingsbistand?

Q19.8. Enighed i holdninger til

udviklingsbistand - Vi har en

moralsk forpligtelse til at

hjælpe andre

Total For få penge Passende For mange penge Ved ikke

Helt uenig 4 1 1 9 2

Uenig 5 0 2 12 2

Hverken eller 19 4 13 36 18

Enig 43 28 56 35 54

Helt enig 29 66 28 8 24

Figur 54: Holdning til brug vs. hjælper udviklingsbistand

Alle tal er %

Q17. Mener du, at det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge på udviklingsbistand?

Total For få penge Passende For mange penge Ved ikke

Slet ikke 4 0 1 12 1

I lille grad 26 5 16 51 12

Q18. I hvilken grad mener du, Både og 17 9 21 17 21

at udviklingsbistanden hjælper? I nogen grad 37 50 50 17 30

I høj grad 12 35 11 1 6

Ved ikke 4 1 2 2 30

Figur 55: Holdning til brug vs. anvendte midler

Alle tal er %

Q17. Mener du, at det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge på udviklingsbistand?

Total For få penge Passende For mange penge Ved ikke

Q8. Hvor mange penge tror du, Ca. 11 mia. kr., svarende til ca. 0,6 pct. af Danmarks BNI 11 15 10 9 10

at den danske stat anvendte til Ca. 16 mia. kr., svarende til ca. 0,8 pct. af Danmarks BNI 30 41 33 25 15

udviklingsbistand sidste år? Ca. 22 mia. kr., svarende til ca. 1,1 pct. af Danmarks BNI 20 18 22 20 16

Ca. 30 mia. kr., svarende til ca. 1,6 pct. af Danmarks BNI 13 10 13 15 11

Ca. 37 mia. kr., svarende til ca. 2,0 pct. af Danmarks BNI 9 7 9 10 6

Ca. 44 mia. kr., svarende til ca. 2,4 pct. af Danmarks BNI 6 2 5 9 5

Ved ikke 12 6 8 13 36

© 2015– Side 75

Similar magazines