kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Appendiks

Spørgeskema

Introduktion 4:

Nu kommer der nogle spørgsmål om dine medievaner samt om, hvad du i den seneste tid har set, hørt eller læst

i medierne.

Spørgsmål 22 - multiple

Hvor får du generelt ny viden fra? Her menes generelt - dvs. ikke kun om udviklingsbistand

(Du må gerne markere flere svarmuligheder).

1. Landsdækkende dagblade

2. Gratisaviser

3. Regionale dagblade

4. Lokale ugeaviser

5. Ugeblade (fx dameblade)

6. Månedsmagasiner

7. Fagblade (fx fagforeningsblade, øvrige foreningsblade, blade om særlige emner)

8. TV: Nyhedsudsendelser, dokumentarer og debat

9. Radio

10. Internet: Avisers hjemmesider, faglige hjemmesider, web-leksika og lignende

11. Internet: Sociale medier som Facebook, Twitter og lignende

12. Foredrag, kulturbegivenheder og arrangementer

13. Undervisning og undervisningsmaterialer

14. Samtale med familie, venner og bekendte

15. Film

16. Bøger

17. Andet

18. Ved ikke

Spørgsmål 23 - multiple

Hvorfra får du i hverdagen viden om udviklingsbistand og forhold i udviklingslandene?

(Du må gerne markere flere svarmuligheder)

1. Landsdækkende dagblade

2. Gratisaviser

3. Regionale dagblade

4. Lokale ugeaviser

5. Ugeblade (fx dameblade)

6. Månedsmagasiner

7. Fagblade (fx fagforeningsblade, øvrige foreningsblade, blade om særlige emner)

8. Medlemsblade og lignende fra u-landsorganisationer

9. TV: Nyhedsudsendelser, dokumentarer og debat

10. TV: Indsamlingsshows og lignende

11. Radio

12. Internet: Avisers hjemmesider, faglige hjemmesider, web-leksika og lignende

13. Internet: Hjemmesider om udviklingslande og lignende

14. Internet: Sociale medier som Facebook, Twitter og lignende

15. Reklamer eller kampagner om udviklingslande, fx plakater og annoncer

16. Foredrag, kulturbegivenheder og arrangementer

17. Undervisning og undervisningsmaterialer

18. Samtale med familie, venner og bekendte

19. Ved ikke

© 2015– Side 83

Similar magazines