kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Appendiks

Spørgeskema

Spørgsmål 24 - single

Hvornår har du sidst set, hørt eller læst noget om udviklingsbistand?

1. I løbet af den seneste uge

2. I løbet af den seneste måned

3. I løbet af det seneste halve år

4. For over et halvt år siden

5. Ved ikke/Husker ikke

Spørgsmål 25 - single (kun hvis svaret ”Danida” i spørgsmål 4)

Hvornår har du sidst set, hørt eller læst noget om Danida?

1. I løbet af den seneste uge

2. I løbet af den seneste måned

3. I løbet af det seneste halve år

4. For over et halvt år siden

5. Ved ikke/Husker ikke

Spørgsmål 26 - single

Har du hørt om Verdens Bedste Nyheder?

1. Ja

2. Nej

3. Kan ikke huske

Spørgsmål 27 – single (kun hvis svaret ”ja” i spørgsmål 26)

Hvor har du mødt kampagnen Verdens Bedste Nyheder?

1. Ja

2. Nej

3. Kan ikke huske

Spørgsmål 28 – multiple

Udover den bistand, der gives via skatten, har du som borger også mulighed for selv at deltage og bidrage med

støtte til udviklingslande. Støtter eller deltager du i en eller flere af de viste muligheder?

1. Giver penge, når der er husstandsindsamlinger

2. Deltager som indsamler hos foreninger, der giver penge til udviklingslande

3. Giver penge ved f.eks. TV-shows (f.eks. Danmarksindsamlingen)

4. Giver penge, hvis jeg møder indsamlere på gaden eller i indsamlingsbøsser andre steder

5. Donerer tøj og andre genstande til indsamlinger eller til genbrugsbutikker, der donerer penge fra salg til

udviklingslande

6. Har et eller flere fadderskaber/ sponsorbørn

7. Er medlem af en organisation, der arbejder med udviklingsbistand

8. Arbejder som frivillig for en organisation, der arbejder med udviklingsbistand

9. Andet, notér:

10. Støtter eller deltager ikke i nogle disse

© 2015– Side 84

Similar magazines