kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Appendiks

Spørgeskema

Spørgsmål 29 - single

Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

1. Folkeskole, realeksamen (7.-10. klasse)

2. Almen gymnasial uddannelse inkl. HF og studenterkurser

3. Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HHX, HTX)

4. Erhvervsuddannelse (f.eks. håndværker, HK’er og SOSU)

5. Kort videregående uddannelse (1-2 år, f.eks. merkonom)

6. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år f.eks. bachelor, lærer, sygeplejeske)

7. Lang videregående uddannelse (5 år eller mere inkl. h.d.)

8. Anden uddannelse, noter venligst (angiv også gerne varighed):

9. Ved ikke

Spørgsmål 30 - single

Hvad er dit postnummer?

Åbent felt

© 2015– Side 85

Similar magazines