kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

annasolj

Danida%20-%20Opinionsundersgelse%202015_150316_FINAL

Del 1 – Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand

Befolkningens overordnede opbakning til udviklingsbistand

Figur 1: Er du tilhænger eller modstander af, at Danmark giver udviklingsbistand?

Alle tal er %

80

76

70

60

67

69

65

63

61

50

40

30

20

10

0

© 2015– Side 9

Tilhænger

15

21

18

26

25

22

Hverken tilhænger eller

modstander

7

11

11

12 12 10

Modstander

2

1

2

1

Ved ikke

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Danskerne støtter fortsat op om udviklingsbistand, og i forhold til sidste måling, i 2014, har der i år

været en stigning i andelen af tilhængere. Dette er en udvikling, som kan spores i løbet af 2015.

Dermed er andelen af tilhængere større i andet halvår 2015 end i første halvår 2015.

Der er fortsat et flertal af danskerne, der bakker op om udviklingsbistanden (63%). Andelen har

haft en faldende tendens siden 2010, og selvom der siden sidste år har været en stigning, er

andelen alt i alt gået tilbage med 13 procentpoint siden 2010. Tilsvarende er udviklingen for

andelen af dem, som hverken er tilhængere eller modstandere, steget. Holdningen til

udviklingsbistanden synes altså at udvikle sig gradvist i en negativ retning men dog ikke så negativ,

at andelen af direkte modstandere stiger.

Modstanden til udviklingsbistanden er størst blandt mænd og de 18-55 årige.

De danskere, der er enige i, at vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe andre, udgør den største

gruppe af tilhængere til udviklingsbistanden.

De danskere, der mener, at udviklingsbistanden hjælper, udgør ligeledes en større del af

tilhængerne til udviklingsbistanden end de danskere, der ikke mener, at bistanden hjælper.

Jo længere uddannelse danskerne har, jo højere er andelen af tilhængere af udviklingsbistanden.

Q16. Er du tilhænger eller modstander af, at Danmark giver udviklingsbistand?

2

2

Similar magazines