01.04.2016 Views

Fri leg med stauder

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Michael er ikke bange for at bruge store, høje <strong>stauder</strong>. De<br />

skaber en frodig, vild stemning, og når de står tæt, vælter<br />

de ikke så let, selvom det kan blæse kraftigt ude på landet.<br />

12 AUGUST 2015 | HAVEN<br />

Enghøj staudehave.indd 12 02/07/15 14.40


PÅ BESØG<br />

FRI LEG MED STAUDER<br />

I begyndelsen skulle planterne bare fylde. Nu bliver alle nye planter udvalgt <strong>med</strong><br />

omhu, for det er begyndt at knibe alvorligt <strong>med</strong> pladsen i Anne-Mette og<br />

Michaels store staudehave.<br />

TEKST OG FOTO: FRANK KIRKEGAARD, HAVEARKITEKT. HAVEPLAN: PER O. JØRGENSEN<br />

AUGUST 2015 | HAVEN 13<br />

Enghøj staudehave.indd 13 02/07/15 14.40


Her er vi<br />

Hvor: Enghøj Staudehave i “Sydlandet”, syd<br />

for Pedersker på Bornholm.<br />

Hvem: Anne-Mette Hansen og Michael Munk<br />

Hansen, børnene Rosa på 11 og Viggo på 9<br />

år samt kat, hund og høns.<br />

Størrelse: Omkring 2.000 m 2 stor have <strong>med</strong><br />

udvidelsesmuligheder.<br />

Jord: Lerjord.<br />

Klima: Sent og koldt forår, tør og varm sommer,<br />

lun sensommer og lunt efterår.<br />

Indretning: Store staudebede <strong>med</strong> hver sit<br />

farvetema adskilt af smalle stier i stenmel.<br />

Blog: enghoj-have.blogspot.dk.<br />

Hjemmeside: enghojstaudehave.wix.com/<br />

bornholm.<br />

Øverst Den brolagte gårdsplads er afgrænset af en hæk, der afslutter rummet.<br />

Nederst Terrassen øst for den ene længe bliver brugt som morgenterrasse.<br />

Oprindeligt flyttede Anne-Mette<br />

og Michael fra Amager til<br />

Bornholm for at få mere plads<br />

omkring sig. På Solskinsøen<br />

fandt de et dejligt husmandssted <strong>med</strong><br />

masser af kvadratmeter både inde og<br />

ude. Haven var anlagt <strong>med</strong> et enkelt<br />

stort og velholdt staudebed foran huset<br />

og en stor, pæn køkkenhave i baghaven.<br />

»Vi startede <strong>med</strong> at grave hele staudebedet<br />

op,« fortæller Michael og bliver suppleret<br />

af Anne-Mette, der tilføjer, at de<br />

havde travlt <strong>med</strong> at sætte huset i stand,<br />

så det var svært at holde det store staudebed,<br />

hvor der var fint revet jord mellem<br />

planterne. De forsøgte at holde liv<br />

i køkkenhaven de første år og fik endda<br />

hjælp af den tidligere ejer, Aage, men til<br />

sidst måtte de opgive, for de havde ikke<br />

tid til at luge hele tiden.<br />

Frodig inspiration<br />

Selvom de ryddede det store staudebed<br />

foran huset, ville de alligevel gerne have<br />

nogle planter og en rigtig have, blot<br />

omme bag huset, hvor de kunne sidde i<br />

fred. Her var der bortset fra køkkenhaven<br />

kun en åben mark. Den første spirende<br />

haveinteresse begyndte <strong>med</strong> haveprogrammerne<br />

<strong>med</strong> Isabella Smith og hendes<br />

have, der var fyldt <strong>med</strong> romantik og<br />

ærteblomster. Anne-Mette husker tydeligt,<br />

da de modtog den første lyserøde<br />

pakke <strong>med</strong> frø. Da sad de ude i den åbne<br />

have i den nybyggede hønsegård <strong>med</strong><br />

hønsene på skødet og pakkede alle de<br />

små, fine poser ud.<br />

Senere var det fjernsynsudsendelserne<br />

fra “Haven i Hune” og programmerne<br />

<strong>med</strong> Claus Dalby, der næsten kom som<br />

en åbenbaring. Udsendelserne optog de<br />

på video, og de så dem igen og igen. For<br />

Anne-Mette og Michael var det en helt ny<br />

måde at dyrke have på: frodigt, farverigt<br />

og dejlig fri for formaninger.<br />

Plads til <strong>leg</strong><br />

Haveglæden voksede yderligere, da de<br />

begyndte at få nye planter til haven. I<br />

begyndelsen kunne planterne ikke blive<br />

store nok. De gik efter de vildeste rosenbuske<br />

og voldsomme <strong>stauder</strong>, der bredte<br />

sig <strong>med</strong> lynets hast.<br />

»Vi havde jo ingenting!« udbryder<br />

Mette. »Alt var meget bart, så vi skulle<br />

have nogle planter, der blev til noget<br />

meget hurtigt.« Lykken var, når en selvsået<br />

akeleje stak sit hoved frem og på<br />

den måde bidrog til frodigheden. Alle<br />

planterne blev sat i jorden, lidt tilfældigt<br />

ved siden af hinanden, indtil et bed var<br />

fyldt op. Når det var gjort, gik Michael i<br />

gang <strong>med</strong> at etablere et nyt bed. Græsset<br />

w<br />

14 AUGUST 2015 | HAVEN<br />

Enghøj staudehave.indd 14 02/07/15 14.40


PÅ BESØG<br />

Planterne står tæt i det violette og gule bed. De violette toner markeres lige nu af Allium ‘Ambassador’ og blå ridderspore, Delphinium ‘Black<br />

Knight’, mens de gule toner bæres igennem af løvehale, Phlomis russeliana, og et limegult pur af løvefod, Alchemilla. Liljer giver farve senere<br />

på sæsonen sammen <strong>med</strong> broget hosta. Den hvide bænk fungerer som fokuspunkt.<br />

Haveplan<br />

1. Indkørsel<br />

1<br />

2. Drivhus<br />

3. Gårdsplads<br />

4. Bede i violet og gult<br />

5. Morgenterrasse<br />

6. Bed i varme farver<br />

7. Haveskur<br />

8. Spejlbassin<br />

9. Det orange og rødbrune bed<br />

10. Det lilla bed<br />

11. Det hvide bed<br />

12. Rosenbue<br />

2<br />

3<br />

5 6 7<br />

8<br />

12<br />

4<br />

9 10<br />

11 11<br />

Web<br />

Se vores top-10 over engelske<br />

cottagehaver, der er værd at<br />

besøge på haveselskabet.dk/<br />

engelske-cottagehaver.<br />

4<br />

4<br />

AUGUST 2015 | HAVEN 15<br />

Enghøj staudehave.indd 15 02/07/15 14.40


Øverst Sti <strong>med</strong> kig til rosenportalen <strong>med</strong> ‘Paul’s Himalayan Musk’.<br />

Nederst Fra den blå bænk er der udsigt over det orange og rødbrune bed.<br />

Mandstro, Eryngium ‘Miss Willmott’s ghost’, hører til<br />

blandt yndlings<strong>stauder</strong>ne.<br />

blev gravet af og lagt i bunker, der nu<br />

skaber lidt højde i den ellers flade have.<br />

I dag har bedene bredt sig til hele<br />

haven. Kun et lille frimærke af en græsplæne<br />

lever på lånt tid foran hønsehuset.<br />

Michael mener, at han bruger meget<br />

mere tid på at slå den stump græs, end<br />

han bruger på arealerne inde i haven. Og<br />

børnene savner ikke de store græsarealer,<br />

for der er masser af <strong>leg</strong>emuligheder i<br />

haven og på markerne udenfor. De bruger<br />

flittigt stierne til at køre rundt på, og<br />

der er vand og høns og masser af andre<br />

oplevelser, som man ikke finder på en<br />

flad græsplæne.<br />

Én have – to temperamenter<br />

Anne-Mette og Michael har ret forskellige<br />

temperamenter. Det er Michael, der<br />

får idéerne og planter bedene til. Han<br />

kan lide, når planterne står spredt enkeltvis,<br />

som havde de sået sig selv, mens<br />

Anne-Mette kan lide ro og enkelhed og<br />

foretrækker, at planterne står i større<br />

grupper. Hvor Anne-Mette er ordensmennesket,<br />

så er Michael mere impulsiv<br />

og kaster sig gerne ud i nye projekter, så<br />

snart han får idéerne. Indimellem ryster<br />

Anne-Mette lidt på hovedet af hans vilde<br />

idéer, men han bliver hurtigt tilgivet, når<br />

de flotte resultater folder sig ud.<br />

»Nogle gange kan jeg godt finde på<br />

at klippe de der store blomsterhoveder<br />

af,« griner Anne-Mette. »Det bliver simpelthen<br />

alt for voldsomt. Der skal noget<br />

ro på, og der må også gerne være nogle<br />

lige linjer og noget ensartethed nogle<br />

steder.«<br />

Langt hen ad vejen er de dog ret enige<br />

om havens indretning og udseende, og<br />

de er begge tilhængere af det vilde look.<br />

På trods af havens imponerende opbud<br />

af smukke <strong>stauder</strong> tager de haven ret<br />

afslappet, og de er for eksempel ikke<br />

hysteriske <strong>med</strong> at fjerne ukrudt fra gangene.<br />

Og både hund, kat og børn får lov<br />

til at rende frit rundt i haven.<br />

Med den engelske have<br />

som forbillede<br />

Selvom Michael er impulsiv, er han nu<br />

begyndt at planlægge bedene ret detaljeret,<br />

inden han går i gang <strong>med</strong> at anlægge<br />

dem, både hvad angår blomsterfarver,<br />

vækstform, frøstande og farver på stængler<br />

og blade. Hvor bedene tidligere kulminerede<br />

om sommeren, så forsøger han<br />

nu at skabe oplevelser i hele sæsonen,<br />

fra de tidlige <strong>stauder</strong> og forårsløg kommer<br />

frem i foråret, til sensommer<strong>stauder</strong>,<br />

græsser og dekorative frøstande runder<br />

flot af hen i november.<br />

»Jamen altså! Vi har jo lavet alle<br />

bedene om tre eller fire gange,« udbryder<br />

Anne-Mette, men understreger samtidig,<br />

at det sidste nye orange bed faktisk fungerede<br />

perfekt lige fra begyndelsen.<br />

Michael erkender, at han <strong>med</strong> tiden<br />

er blevet lidt af en plantenørd. Han er<br />

begyndt at samle på planter og er altid<br />

på udkig efter specielle <strong>stauder</strong>. Inspirationen<br />

kommer især fra England. Have-<br />

16 AUGUST 2015 | HAVEN<br />

Enghøj staudehave.indd 16 02/07/15 14.41


PÅ BESØG<br />

Bed <strong>med</strong> varme farver. Her dominerer Rosa ‘Westerland’, og ildvortemælk, Euphorbia griffithii ‘Fireglow’, samt blodmælde (ofte kaldet rød havemælde),<br />

Atriplex hortensis ‘Rubra’.<br />

magasiner som Gardens Illustrated og<br />

fjernsynsudsendelser <strong>med</strong> Monty Don<br />

fra Gardeners’ World er blandt favoritterne.<br />

De omtaler ofte planter, der ikke<br />

umiddelbart kan skaffes herhjemme.<br />

Men så bestiller Michael planter fra England<br />

og opformerer dem derhjemme, så<br />

der både er til haven og til et lille plantesalg.<br />

Haven er åben<br />

Enghøj Staudehave har gennem flere år<br />

været åben for besøgende. Første gang<br />

var gennem Haveselskabet, og senere<br />

blev de et fast stop på “Havebussen”, der<br />

en tid kørte rundt på Bornholm. Nu har<br />

de åbent fire gange om ugen fra maj til<br />

oktober, og der kommer pænt <strong>med</strong> besøgende,<br />

selvom det ikke er hver dag, der<br />

er gæster.<br />

»Vi synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt,<br />

at folk kommer her. Vi bliver ikke<br />

generet, for vi tager det afslappet. På de<br />

dage, hvor der kommer rigtig mange,<br />

laver vi en kop kaffe, men andre gange<br />

går vi bare og arbejder i haven, samtidig<br />

<strong>med</strong> at de er der,« fortæller Anne-Mette.<br />

»Det bliver heller aldrig en forretning,«<br />

fortsætter hun. »Hvis der er nogen, der<br />

er vilde <strong>med</strong> et eller andet, så graver vi<br />

det op og giver dem det. Så det er jo en<br />

hobby.«<br />

Lysten til at skabe<br />

Indtægten ved at holde haven åben går<br />

stort set til at købe nye planter og andet<br />

til haven, så den fortsat kan udvikle<br />

sig. De mener begge, at det er vigtigt, at<br />

haven forbliver en glæde og ikke et arbejde.<br />

For tiden har de planer om at lade<br />

haven vokse en smule, og de vil gerne<br />

bygge et nyt tehus <strong>med</strong> udsigt over markerne,<br />

både til sig selv og til gæsterne, så<br />

man kan drikke en kop kaffe derude.<br />

Lige nu er Michael på udkig efter planter<br />

i orange, gult og kobber kombineret<br />

<strong>med</strong> rust og rødbrunt. Inspirationen<br />

kommer igen fra Claus Dalby og Gardeners’<br />

World, hvor Michael henter idéerne<br />

og omsætter dem, så de passer til deres<br />

egen have. »Ja, og <strong>med</strong> klippede pur af<br />

blodbøg,« supplerer Anne-Mette, der lige<br />

har set noget lignende i Gardens Illustrated<br />

og godt kan lide de faste former<br />

og holdepunkter i haven.<br />

Inspiration<br />

og praktisk erfaring<br />

Anne-Mette og Michael begyndte helt<br />

på bar bund uden kendskab til planter<br />

og uden tidligere erfaringer <strong>med</strong><br />

havearbejde. De har været rigtig gode<br />

til at søge inspiration udefra, både fra<br />

fjernsyn, blade, bøger og havebesøg,<br />

men har først og fremmest fået deres<br />

erfaring ved at anlægge bede og<br />

plante om igen og igen (og igen), indtil<br />

de syntes, det så helt rigtigt ud.<br />

AUGUST 2015 | HAVEN 17<br />

Enghøj staudehave.indd 17 03/07/15 14.21


Byg nyt, så det<br />

ser gammelt ud<br />

Find vinduer og<br />

andre gamle materialer<br />

på genbrugspladser og<br />

lignende, og brug det,<br />

når der skal bygges i<br />

haven. Så får havens<br />

nyeste <strong>med</strong>lem patina<br />

og karakter fra første<br />

dag. Det gælder både<br />

de store og de små løsninger<br />

– fra haveskure<br />

til mistbænke.<br />

idé<br />

idé<br />

Lange kig giver rumfornemmelse<br />

Skab lange kig ned gennem haven, og sørg<br />

for, at der er et fokuspunkt for enden. Det<br />

kan for eksempel være en bænk eller en<br />

skulptur. Her har Michael stillet en stor krukke,<br />

blikket kan hvile på.<br />

SNUP STAUDEHAVENS IDÉER<br />

Det er ikke kun de smukke staudebede, som giver haven stemning – der bliver også<br />

<strong>leg</strong>et <strong>med</strong> flere andre elementer.<br />

Vandspejl giver liv<br />

Vand er et smukt og markant element, der<br />

giver liv og refleksioner i haven. Et bassin<br />

giver samtidig en fin mulighed for<br />

at invitere vandplanterne på besøg.<br />

Michael har selv bygget det forhøjede bassin<br />

af fundablokke, der er pudset op – men<br />

en stor vandkrukke kan også gøre det.<br />

idé<br />

18 AUGUST 2015 | HAVEN<br />

Enghøj staudehave.indd 18 02/07/15 14.41


PÅ BESØG<br />

Hvide liljer og hvid indianermonarda, Monarda fistulosa, dominerer det hvide bed,<br />

hvor de spiller sammen <strong>med</strong> stenurt, Sedum ‘Frosty Morn’, mandstro, Eryngium<br />

‘Miss Willmott’s Ghost’, almindelig blåkant, Nepeta x faassenii ‘Alba’,<br />

samt brogede græsser og lammeøre, Stachys byzantina.<br />

Form, farve og forskellige vækstformer<br />

Anne-Mette og Michael planter <strong>stauder</strong>ne i bede <strong>med</strong> forskellige farvetemaer. De<br />

ser ikke blot på blomsternes farver, men også farver på blade, stængler og frøstande.<br />

Desuden prøver de at skabe variation i bedene ved at vælge planter <strong>med</strong> forskellige vækstformer<br />

samt store og små blomster imellem hinanden.<br />

idé<br />

I det orange og rødbrune bed svæver mørke prikker af kvæsurt,<br />

Sanguisorba, over David Austin-rosen, Rosa ‘Lady of Shalott’.<br />

Det lilla bed <strong>med</strong> mosrosen, Rosa ‘William<br />

Lobb’, storkenæb, Geranium ‘Patricia’,<br />

og Salvia nemorosa ‘Amethyst’.<br />

AUGUST 2015 | HAVEN 19<br />

Enghøj staudehave.indd 19 02/07/15 14.41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!