19.04.2016 Views

Swedoor

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRYGHED ER MERE VÆRD END<br />

VÆRDIGENSTANDE.<br />

VÆLG EN ÆGTE SIKKERHEDSDØR<br />

FRA SWEDOOR<br />

SE INDBRUDSFORSØGET PÅ SWEDOOR.DK<br />

GODKENDT INDBRUDS-/SIKKERHEDSKLASSE RC3<br />

IHT. EU-NORMER<br />

Du kan stole på, at døren holder, hvad vi lover<br />

PATENTERET KARMMONTAGE<br />

Låser effektivt karmen i vægkonstruktionen<br />

ISOLERET SIKKERHEDSGLAS (HÆRDET OG LAMINERET)<br />

Indbrudstyven kan slå sig træt uden at komme igennem<br />

PATENTERET DØRBLADSKONSTRUKTION<br />

Materialet ”fjedrer” istedet for at blive smadret<br />

FUNGERER OGSÅ SOM ALTAN-/TERASSEDØR<br />

Forstærk sikkerheden, der hvor indbrudsforsøg er hyppigst<br />

STORT UDVALG AF DESIGNS<br />

Omfatter størstedelen af modellerne i Classic og Function<br />

For at kunne trives i dit hjem, og sove roligt om natten, skal du føle dig tryg. Tryg ved, at du ikke<br />

vågner med en indbrudstyv i soveværelset. Tryg ved, at du ikke kommer hjem til et smadret hjem<br />

tømt for værdigenstande. Tryg ved, at have en dør, som du ved holder alle uindbudne gæster<br />

væk. Med en sikkerhedsdør fra <strong>Swedoor</strong> kan du nyde både trivsel og tryghed.<br />

SWEDOOR.DK


TEKNISK<br />

INFORMATION<br />

Karmmontage<br />

Maskingevind til fastgørelse af karmbeslag, fremstillet i hærdet stål. 8<br />

stykker på hver side af rammen, dvs. dobbelt fastgørelse. Sidder fast i<br />

forstærkningsbeslaget på karmens bagside.<br />

TEKNISK INFORMATION<br />

Glas<br />

Sikkerhedsglas, som tåler 5 minutters vedvarende indbrudsforsøg.<br />

Karmforstærkningsbeslag<br />

Beslag fastgjort til bagsiden af begge karmsider.<br />

Slutblik<br />

Tre slutblik pr. karm, til 3-punktslås. Slutblikket er forstærket og fastskruet<br />

i karmforstærkningsbeslaget.<br />

Hængsler<br />

Tre forstærkede hængsler, fastmonterede i forstærkningsbeslaget.<br />

Dørforstærkningstilbehør og dækplade<br />

Dørforstærkningstilbehør med skjult forstærkning på låsekassen.<br />

Hageriglelås<br />

Forstærket 3-punkts lås<br />

Låsecylinder<br />

Cylinderstandard D1312 (tilvalg, fås kun monteret)<br />

Størrelser<br />

Karmydermål højde (KYH): M20-22 og karmydermål bredde (KYB):<br />

M8-11. Andre fås på forespørgsel. Bemærk, at karmens forstærkninger<br />

gør, at karmens ydermål lægger 12 mm til i bredden sammenlignet<br />

med en standard yderdør. Fx for modul 10 bliver KYB<br />

1000 mm i stedet for KYB 988 mm.<br />

Dørens forstærkninger er stort<br />

set ikke synlige. Karmen har<br />

forstærkninger på bagsiden<br />

samt forstærkede hængsler og<br />

slutblik.<br />

Dørbladet har forstærkninger<br />

i sandwichkonstruktionen,<br />

forstærket rammetræ, særlig<br />

montering af evt. sikkerhedsglas,<br />

trepunktslås og forstærkede<br />

hængsler.<br />

Låsecylinder D1312 Langskilt Dørforstærkningstilbehør<br />

Forstærket<br />

3-punktslås

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!