KIS UPDATE feb 2016

blikfang

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE

UPDATE

Inkasso-advokaten

Som inkassopartner for både nogle af Danmarks største virksomheder og den lokale

håndværker har KIS mange forskellige sager og kunder med forskellige behov.

Langt, langt de fleste sager håndterer KIS selv fra

start til slut. Vi har indsatser, ressourcer og kompetencer

til rådighed til både den udenretlige og

retlige inkassobehandling af utvistede sager. Kommer

skyldner med en indsigelse, som resulterer i at

sagen skifter karakter fra at være en inkassosag til

at blive en juridisk sag, har vi juridisk personale,

der må føre sagen ved retten.

Der er dog et par begrænsninger i lovgivningen:

Utvistede sager over 100.000 kr. og tvistede sager

over 50.000 kr. må vi IKKE føre ved retten. Retsplejeloven

kræver at disse sager føres af en

advokat, så som full-service inkassopartner har KIS

allieret sig med en advokat, der kan tage over på

disse sager: Advokat Karsten N. Müller.

Advokat Karsten N. Müller har været KIS’ partner

i 10 år og er samtidig formand for foreningen

Danske INKASSOadvokater. Samarbejdet har bl.a.

udmøntet sig i, at vi har fælles adresse, hvilket gør

det let at kommunikere i dagligdagen og sikrer

vores kunder opdaterede informationer om sager,

der er overgivet til advokaten.

KIS’ inkassospecialister i vores interne juridiske

afdeling har dermed juridisk spidskompetence

lige ved hånden, og advokat Karsten N. Müller

opdaterer og vedligeholder inkassospecialisternes

kompetencer med lovændringer, ændringer i

praksis og principielle afgørelser i inkassosager.

Mange af vores kunder har endvidere advokathotline

som en del af deres aftale med KIS. Det giver

dem adgang til telefonisk konsultation hos advokat

Karsten N. Müller, hvor de kan få hans umiddelbare

tilbagemelding på problemstillinger i forbindelse

med f.eks. ejendomsforbehold, kreditaftaler,

forretningsbetingelser og inkassoforretninger.

I nogle tilfælde kan der være behov for uddybende

møder og arbejde, men i langt de fleste tilfælde kan

et telefonisk svar fra advokaten give ro i sindet.

Må fogeden

tage en hest?

Læs mere på side 3

KIS A/S 02.2016


Reglerne for både den forenklede inkassoproces

(utvistede sager op til 100.000 kr.) og for småsager

(tvistede sager op til 50.000 kr.) trådte i kraft i 2008

for at gøre behandlingen af sager med mindre krav

både billigere og hurtigere.

40,2%

Andel af småsager Andel af befolkning

Bornholm 0,5% 0,7%

Sjælland 51,8% 45,0%

Fyn 7,5% 8,6%

Jylland 40,2% 45,7%

7,5%

51,8%

Forholdsvist flest småsager på Sjælland

0,5%

Skyldnere opgiver deres

indsigelse i retten

En af de interessante statistikker i Domstolsstyrelsens årsrapport

er ”afgørelsestyper inden for sagskategorien småsager”.

Det omhandler typisk tvistede inkassosager med hovedstol op til

50.000 kr.; altså sager hvor kreditor og debitor er så uenige om

kravet, at kreditor vælger at indgive en stævning ved byretten for

at få rettens afgørelse af sagen.

9.183 tilfælde om året blot kan konstatere, at en debitor ikke er

mødt op for at fastholde sin indsigelse, hvorfor der afsiges dom

til kreditors fordel.

Det er også værd at bemærke, at retterne indgår knap 3.000 forlig,

og at ca. 5.000 sager hvert år hæves, fordi parterne typisk løser

sagen selv, inden den kommer for retten.

Der blev ekspederet 22.411 småsager ved de 24 danske byretter

i 2014:

• Der blev afsagt dom i 12.068 sager

• Der blev indgået forlig i 2.989 sager

• Der blev afsagt kendelser i 2.348 sager

(typisk småsager uden værdi)

• 5.006 sager blev hævet (”aflyst”)

Det er værd at bemærke, at næsten 9 ud af 10 domme er til fordel

for kreditor, og at debitor typisk ikke møder op og fastholder sin

indsigelse (udeblivelsesdom). Det kan umiddelbart virke som et

stort spild af en masse menneskers tid, når en dommer m.fl. i

Hos KIS genkender teamchef Magnus Wangaa Malmvig billedet fra

statistikken: ”Vi vinder stort set alle de sager, hvor vi fastholder

vores kunders krav og indgiver en stævning. Nogle bliver løst

inden rettens behandling, når sagens alvor går op for debitor,

mens andre må en tur i retten, hvor vi som regel modtager en

udeblivelsesdom”, fortæller han.

”En væsentlig årsag til det meget høje antal vundne sager er

naturligvis, at vi er grundige i vores overvejelser og kun anbefaler

vores kunder at fastholde deres krav og føre sagen til retten, hvis

vi med rimelighed kan forvente at vinde sagen – har vores kunde

en ”dårlig” sag, fraråder vi ganske enkelt at bruge unødvendige

omkostninger til en retssag”, slutter Magnus Wangaa Malmvig.

Afsagte domme i gennemførte småsager Indgåede forlig Kendelser Andet I alt

Udeblivelses- Erkendelses- Efter hoved- Øvrige Efter hoved- Øvrige

dom dom forhandling forhandling

9.183 1.434 1.440 11 208 2.781 2.348 5.006 22.411

Kilde: Domstolsstyrelsens årsrapport 4/2015


Hvad må

fogeden tage?

Det kan nogle gange være frustrerende, at skyldneren kan få lov til at

beholde sit fladskærms-TV, sin bærbare PC og hele spisestuemøblementet,

selvom han ikke betaler sin gæld.

Af advokat Karsten N. Müller (H)

Karsten N. Müller har drevet selvstændig

advokatvirksomhed siden 2006,

hvor et meget tæt samarbejde

blev etableret med KIS.

Retsplejeloven siger, at skyldneren skal have lov til at beholde

det, der er nødvendigt til at opretholde ”et beskedent hjem og en

beskeden levefod” for skyldneren og hans husstand.

Man kan heller ikke få udlæg i noget, der har særlig personlig

betydning/affektionsværdi for skyldneren eller hans husstand

eller er nødvendigt for skyldnerens/husstandens erhverv eller

uddannelse, med mindre det er noget meget værdifuldt.

I de senere år er mange skyldnere blevet ubehageligt

overraskede. Der er foretaget udlæg i flere iPhones,

selvom skyldnerne mente, at den var helt nødvendig for

at opretholde en beskeden levefod m.v.

En vielsesring fra tidligere ægteskab med en værdi på 8.000 kr.

blev taget fra skyldneren, fordi affektionsværdien måtte anses for

tilstrækkeligt svækket efter skilsmissen.

Men der er stadig mangt og meget, som kreditor kan få udlæg i, og

som kan vise sig at have en betydelig økonomisk værdi.

Typiske eksempler på aktiver, der egner sig godt til udlæg er

huset, ejerlejligheden, lejedepositum, bilen og motorcyklen.

Et lidt mere eksotisk udlæg er heste. De har en stor økonomisk

værdi, og de har ofte stor personlig betydning for skyldneren.

Et udlæg i en hest motiverer ofte skyldneren til at finde penge til at

afvikle gælden.

Også kæledyr kan der foretages udlæg i. Dog fik en skyldners

familie lov til at beholde deres 6 måneder gamle schæferhund

med den begrundelse, at der allerede var opstået et meget stærkt

følelsesmæssigt bånd mellem navnlig familiens yngste og hunden.

En skyldner, der var medlem af en motorcykelklub, fik ikke lov

til at beholde sin guldhalskæde med motorcykelklubbens logo,

selvom han forklarede, at den tilhørte hans far, og at guldet til

logo-vedhænget havde tilhørt skyldnerens farmor, der var afgået

ved døden nogen år tidligere.

Den sag smilede de meget af den sommer!

Guldkornet ... . .

“It is a pleasant world we live in, sir, a very pleasant world.

There are bad people in it, Mr. Richard, but if there were no bad people,

there would be no good lawyers.”

– Charles Dickens, The Old Curiosity Shop


ADVOKATEN

FAKTA

Selvom mange sager løses tidligt af vores egne

medarbejdere, er advokaten en vigtig del af vores

inkassoarbejde.

Advokat

Karsten N. Müller (H)

Vi har valgt at samarbejde med én advokatpartner, og vi har valgt en

partner, der har fuldt fokus på inkasso. Det fokus er vigtigt.

Dels sikrer det erfaring og dermed balance mellem omkostninger og

forventet udbytte og dels sikrer det kompetence og medarbejdere,

som er fuldt opdateret på den nyeste viden og lovgivning.

Når vi overgiver din sag til advokaten, ved vi, at den er i lige så gode

hænder, som da den var hos os. Vores advokatpartners succes er

vores succes – og vores succes er din tilfredshed!

Vi har valgt Advokatfirmaet Müller og vores samarbejde gennem

flere år har været så positivt for både os og vores klienter, at vi har

valgt at have kontorer på samme adresse. Det er en stor fordel i en

arbejdsproces, som af og til kræver et hurtigt svar og et tæt samarbejde.

Karsten N. Müller har drevet selvstændig advokatvirksomhed

siden 2006, hvor et meget tæt samarbejde blev etableret med KIS.

I perioden fra 2005 til 2006 var Karsten N. Müller leder af inkassoafdelingen

hos Forum Advokater A/S ligesom han i en periode var

ansvarlig for advokatfirmaets daglige drift.

Fra 1997 og frem til ansættelsen hos Forum Advokater var

Karsten N. Müller leder af inkassoafdelingen hos Valdal

Advokatfirma. I 2000 hjemtog han sin bestalling som advokat.

Vores advokatpartner tilbyder også juridisk bistand uafhængigt

af din aftale og dit samarbejde med os, for vi er to selvstændige

virksomheder, men med et godt og tæt samarbejde for vores

klienters skyld.

Karsten N. Müller har møderet for Højesteret. Karsten N. Müller

er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og er advokatrådets

repræsentant i Retsplejerådets arbejdsgruppe vedrørende

tvangsfuldbyrdelse.

Ud over høj kvalitet, seriøsitet og kompetence, har Advokatfirmaet

Müller givet både dig og os endnu en stor fordel af vores tætte

samarbejde. Vores partner har tilpasset sin proces og IT-løsning,

så vi kan holde dig opdateret om dine sager hos advokaten via KIS

online inkasso.

Herudover er Karsten N. Müller formand for foreningen Danske

INKASSOadvokater og Danske Advokaters fagudvalg for inkasso.

Når du vælger KIS som din inkassopartner, behøver du altså hverken

bekymre dig om at skulle finde en advokat til den retlige inkasso

eller at holde dig orienteret om en sags forløb fra flere kilder.

Med KIS som inkassopartner og KIS online inkasso får du en komplet

løsning og et hurtigt overblik.

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE A/S

Lautruphøj 5 DK-2750 Ballerup

Tel. +45 33 64 64 64 Fax +45 44 66 64 60

www.kis.dk kis@kis.dk

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE

More magazines by this user