KIS UPDATE marts 2016

blikfang

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE

UPDATE

Inkasso i udlandet

For mange kan tanken om at forfølge skyldnere i et andet land, føles som kolossalt omfattende

og en uoverskuelig proces. Mange er formentlig ikke en gang klar over, om sagen

skal føres i Danmark eller i det land, hvor skyldneren bor.

Udenlandske rets- og inkassoprocedurer, fremmede

retssystemer, tidszoner, vekselkurser samt kulturog

sprogbarrierer er blot nogle af de forhindringer,

du som kreditor står overfor, hvis du har problemer

med betaling fra internationale kunder.

Vi har mange års erfaring med udenlandsk inkasso

og er den rette sparringspartner i forbindelse med

inddrivelse af fordringer i udlandet - både når der

er tale om inkasso med og uden indblanding af

retsinstanser.

Vores udlandsafdeling har indgående kendskab til

retsgrundlag samt betalings- og forretningskultur i

mange lande. Dette kendskab har vi blandt andet

opnået gennem vores danske repræsentation i ECA

(European Collectors Association).

Faktisk er KIS det eneste danske medlem af ECA, der

har 23 medlemslande, og det er ingen tilfældighed.

ECA stiller etiske og kvalitetsmæssige krav til sine

medlemmer, så du kan være sikker på en effektiv

inddrivelse af fordringer via vores internationale

netværk.

Fordringen vil straks efter oprettelse blive fremsendt

til vores partner i det land, hvor skyldneren

er bosiddende. Kontakten til skyldneren afholdes

via lokalt bureau/advokat med kendskab til de

enkelte landes retsgrundlag, sprog og landepraksis.

Skyldneren vil således blive rykket i henhold til det

enkelte lands lov og praksis.

Selvom sagen måske verserer mange tusinde kilometer

væk og tager længere tid end dansk inkasso,

er du og vi stadig tæt på. Vi får løbende tilbagemeldinger

fra vores udenlandske partnere, og via

vores online inkassosystem kan du følge med i

sagsbehandlingen.

Moderigtig

inkasso

Læs mere på side 2

KIS A/S 03.2016


Effektiv

inkasso er

det nye

sort

Bogholderiansvarlig

– Jeanne Espersen

I sensommeren 2015 besluttede ONSTAGE at ændre radikalt på sin kreditpolitik: Efter mange år med kreditforsikring

af sine udenlandske kunder blev aftalen opsagt, og i dag har ONSTAGE fokus på bedre kreditvurdering

og fuld kontrol over sine inkasso-indsatser i samarbejde med Købmandstandens Inkasso Service (KIS).

Jeanne Espersen har været en af drivkræfterne bag den ændrede

kreditpolitik, som skete i forlængelse af erfaringerne med kreditforsikringsselskabets

arbejde med de kunder, der ikke betalte som

aftalt: ”Vi fik kort fortalt ikke value-for-money. Alt for tit oplevede

vi for en lille indsats for at få vores penge hjem, så konklusionen

var ganske enkelt, at kreditforsikringen var for dyr og løsningen

for dårlig”.

Udfordringerne opstod typisk hos de udenlandske kunder, der

oplevede generelt svigtende salgstal i et vigende marked. I lyset

af problemerne med kreditforsikringsselskabets udbytte med inddrivelsen

kontaktede Jeanne Espersen KIS, som hun havde gode

erfaringer med fra en tidligere ansættelse. ”Jeg vidste, at KIS ydede

en god og kompetent service, så det var naturligt at kontakte dem

for at høre, om de kunne hjælpe med inddrivelsen af vores tilgodehavender

i udlandet.

Det stod hurtigt klart for mig, at det var den rette vej, så vi fik en

aftale på plads og de første sager sendt afsted”, fortæller Jeanne

Espersen, der i dag kan konstatere, at det var det rigtige valg:

”Samarbejdet har været meget tilfredsstillende, og vi oplever hurtig

reaktion fra vores skyldnere, når sagen overdrages til KIS – resultatet

er det vigtigste, og det virker!”

Jeanne Espersen har oplevet mere end god inddrivelse fra KIS: ”Det

betyder meget, at jeg har en direkte kontakt til dem, der sidder

med vores sager. Jeg er nok en lidt bestemt type og ved, hvad jeg

vil have. Det opfylder KIS. Jeg oplever kompetence og god støtte til

at træffe beslutning om indsatser i sagerne. Det er også vigtigt, at

KIS behandler vores skyldnere ordentligt, for vi har den holdning,

at når en gæld er ude af verden, er vi indstillet på et fortsat samarbejde

med kunden. Alt i alt har vi stor glæde af vores samarbejde

med KIS, og jeg kan klart anbefale andre at give deres kreditpolitik

et servicetjek”, slutter Jeanne Espersen.

ONSTAGE designer modetøj og accessories af høj kvalitet. Designerne er inspireret af de stærke kvinder fra teater og musik scenen, og

koncepterne tager udgangspunkt i ”De brølende 20’ere” og den bohemianske rock kultur fra 60’ernes og 70’ernes hippie-miljø – alt

sammen filtreret gennem moderne modetendenser. ONSTAGEs brands findes i velrenommerede detail-butikker i Danmark, Sverige,

Norge, Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, England, Island, Irland, Canada og USA.


! ECA

European Collectors Association (ECA) er en europæisk organisation

af førende inkassobureauer. Som klient hos et medlem af ECA er man

sikret en effektiv og national etisk korrekt inddrivelse af sit tilgodehavende

uanset i hvilket land, debitor har juridisk adresse. ECAmedlemmerne

arbejder med inddrivelse efter et fælles kodeks, så en

klient hos et medlem kan have tryghed for, at en sag sendt til

inddrivelse hos et ECA-medlem i et andet land forsøges inddrevet

ud fra samme principper med fokus på løsning,

etik og moral i inddrivelsen. ECA er i dag 23

dedikerede inkassobureauer i Europa, og

KIS er det danske medlem af ECA.

Det

nordiske

hold

KIS arbejder med inddrivelse i udlandet ud fra holdningen ”Lokale

partnere globalt”. Vi er overbeviste om, at en effektiv inddrivelse

i et hvilket som helst land kræver respekt for det enkelte lands

kultur, værdier, økonomisk infrastruktur og national lovgivning.

Dette sikres bedst ved at samarbejde med de dygtigste inkassobureauer

i hvert enkelt land, som vores kunde måtte have tilgodehavender

i. Vores rolle er at skabe kontakten, kommunikere

indsatserne og give vores kunde tryghed for, at sagen er i gode

hænder, selvom den er sendt udenlands.

Langt de fleste af vores udenlandske sager er nordiske, og KIS

har et mangeårigt og tæt samarbejde med Kredinor i Oslo og

Marginalen i Stockholm. Dette nordiske trekløver hjælper hinandens

kunder på tværs af grænserne og er et reelt fælles

ECA-tilbud til kunder med hele Norden som forretningsområde.

Kredinor er som KIS et full-service inkassobureau

og tilbyder derudover også opkøb af

fodringer og har udviklet særlige brancheløsninger.

I den forbindelse har KIS for eksempel taget erfaringer

fra Kredinors brancheløsning til parkerings-selskaber og introduceret

en version til det danske marked, så et p-selskab får hjælp

helt fra afgiftspålæggelse til fogedretten i et og samme system.

Den svenske del af trekløveret er Marginalen, der med sine 35 år

som inkassobureau nok har erfaring, men er yngste skud i forhold

til KIS’ knap 150 år og Kredinors over 110 års erfaring.

Marginalen er også et full-service bureau inklusive opkøb af fordringer,

og derudover har Marginalen finansierings- og forsikringsvirksomhed

ved siden af inkassoforretningen.

Som nordisk kunde vælger klienten selv, hvem af trekløveret der

skal være den primære partner (kontraktansvarlig), men der er

intet til hinder for, at en nordisk kunde har direkte kontakt til alle

inkassobureauerne, hvis det passer bedst. Denne fleksibilitet og

det naturlige fokus på inddrivelse i de respektive lande er netop

nogle af fordelene ved at bruge KIS’ nordiske løsning.

KIS’ partner i Norge er altså Kredinor, der har rødder tilbage til

Kreditorforeningen fra 1905 og er Norges næststørste inkassobureau

med 11 lokale kontorer. Bureauet rundede en milepæl i

2015, hvor det modtog over 1 mio. inkassosager! Antallet af inkassosager

er øget inden for stort set alle kreditsegmenter, men især

usikret forbrugsfinansiering såsom kreditkort og forbrugslån

misligholdes mere end tidligere i Norge.

Både Kredinor og Marginalen har brugervenlige online løsninger,

men de fleste nordiske kunder har one-point-of-entry forstået på

den måde, at en dansk klient opretter og følger sine nordiske sager

i KIS’ system, mens en norsk klient bruger Kredinors system. Men

igen; hvis den nordiske kunde har lokale kunde- eller debitoransvarlige

i de enkelte lande og ønsker en decentral løsning, er det

den løsning, trekløveret tilbyder.

Kort sagt:

Lokale partnere – lokal ekspertise – optimal inddrivelse.


Nordisk

iværksætterboom

kan

øge risiko

for tab

Henrik Petersen

Market President

Experian

En kvart million spæde selskaber så dagens lys i de fire

nordiske lande alene i 2015. En piblen frem af initiativ, der

samtidig giver grund til at tage de kritiske briller på, når

der skal indgås forretning og gives kredit, mener analysevirksomheden

Experian.

Det myldrer frem med nye virksomheder overalt i Norden.

Omtrent en kvart million spæde selskabskonstruktioner burde i

skrivende stund være i gang med at indgå handler med hinanden

og øvrige kunder.

Det fremgår af en fælles nordisk opgørelse af iværksætteraktivitet

og konkurser, foretaget af analysevirksomheden Experian i samarbejde

med svenske UC og finske Asiakastio, alle markedsledere

på kreditinformation.

Samarbejdet er indledt under navnet Nordic Credit Alliance,

og er en konsekvens af den tiltagende interesse for indbyrdes

handel i Norden, fortæller Henrik Petersen, Experians danske

Market President.

”Handlen med vores nordiske naboer udgør en femtedel af

Danmarks samlede eksport, og det skærper selvfølgelig behovet

for et markedsoverblik. Hvis du vil ekspandere din virksomhed

eller finde nye kunder i et andet land, kan det være gavnligt at

vide hvilke brancher, der har det svært. Det giver en pejling, så

man kan tage sine forholdsregler”, siger Henrik Petersen, Market

President i Experian.

Det er ikke blevet nemmere at

identificere kunder, der betaler

til tiden og i det hele taget,

vurderer Henrik Petersen. Kriseårene har

sat deres præg, dels ved en lettere adgang

til at etablere selskab, men især ved det

forhøjede antal konkurser.

”Iværksætteri er attraktivt, men indebærer også at der er mange

nye og knapt så velkonsoliderede selskaber i markedet. Især i

Danmark har vi haft fremgang med den nye konstruktion IVS,

der kan etableres for en krone. Uden kreditvurdering, indebærer

det en forhøjet risiko for at indgå forretning med selskaber, der

udenpå ser godt ud, men viser sig at være svage betalere”, siger

Henrik Petersen og tilføjer: ”Vores agenda er indledningsvist at

bidrage til, at forretning indgås mellem virksomheder, der kan og

vil betale eller levere – dernæst, at støtte virksomheder i at opstille

en klar og systematisk politik for, hvordan de vil inddrive, hvis det

alligevel går galt”.

Udover Nordic Credit Alliance, har Experian samarbejde med det

europæiske CreditInform, der årligt udgiver en sammenfatning

af konkursudviklingen i Europa. Også her kan virksomheder, der

overvejer at etablere sig eller sælge uden for Danmarks grænser,

hente nyttig markedsindsigt.

Du kan få mere at vide om Experian på: www.experian.dk

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE A/S

Lautruphøj 5 DK-2750 Ballerup

Tel. +45 33 64 64 64 Fax +45 44 66 64 60

www.kis.dk kis@kis.dk

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE

More magazines by this user