KIS UPDATE april 2016

blikfang

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE

UPDATE

Fokus på inkasso - hele vejen!

God inkasso starter ikke, når debitor overskrider betalingsfristen. Eller når der er brug

for rettens hjælp til at inddrive et udestående ved hjælp af fogeden.

God inkasso starter med en sund kreditpolitik og

en beskrivelse af, hvem man handler med, hvem

man giver kredit, hvad man giver af kredit og hvordan

man reagerer, hvis man ikke får sine penge.

Hos KIS er vi med hele vejen: Vi holder kurser

om god kreditpolitik, vi tilbyder hjælp i rykkerprocessen,

vi er klar til effektiv inddrivelse før retlig

behandling, og vi klarer også alle retlige processer

lige fra betalingspåkrav til politifremstilling

i Fogedretten. Og det gælder både små og store

fordringer, krav mod personer og virksomheder

samt danske og internationale krav. Kort sagt: Din

full-service partner!

Langt de fleste fakturaer betales som aftalt, men det

sker i forholdsmæssigt få tilfælde, at pengene ikke

kommer. Desværre skal man bruge meget mere tid

på arbejdet med de få dårlige betalere end på de

mange, der betaler som aftalt.

Som inkassobureau bliver vi naturligvis primært

målt på, hvor gode vi er til at inddrive de penge,

du har til gode, men vi vil også gerne have nogle

plusser for vores måde at gøre tingene på og for

KIS Online, der skal gøre inkasso nemt for dig.

Det er vores løsning til dig, så du nemt og hurtigt

kan starte inkassosager døgnet rundt og samtidig

har fuldt overblik over inkassosagernes forløb.

Vi tror ikke på, at effektiv inddrivelse handler om at

skræmme og true skyldnere mest muligt. Det handler

til gengæld om at bruge de rigtige ressourcer på

det rigtige tidspunkt på den rigtige måde.

Vores mål er at inddrive mest muligt med færrest

mulige omkostninger, så du får fuld valuta for de

penge, du vælger at investere i seriøs og kompetent

inkasso.

Du må gerne opfatte KIS som et traditionelt inkassobureau,

men vi synes selv, vi skiller os ud på især

tre områder:

• Dedikerede, kompetente og erfarne medarbejdere

• Markedets bedste online inkasso løsning

• Vores filosofi om “at god inkasso handler om at

skabe løsninger mellem mennesker, der er uenige

om betaling”.

Det er billigere

at forebygge

end at helbrede

Læs mere på side 2

KIS A/S 04.2016


Hjælp os

– hjælp dig selv!

Vi vil allerhelst løse alle inkassosager med betaling til vores kunder – men af og til er det bedst, hvis vores kunder

hjælper sig selv, før de beder os om hjælp.

At sende en notorisk dårlig betaler til inkasso svarer nogenlunde

til at bede nogen om at stå på skøjter om sommeren – uanset hvor

dygtig skøjteløberen er og hvor lækre skøjterne er, er det altså en

smule svært…

Tænk hvis man kunne se på folk, om de kunne betale deres regning?

Tænk hvis de havde en rød prik på næsen, når de allerede

skyldte penge til højre og venstre. Så var det jo ganske let at vælge,

hvem der ikke skulle have kredit: ”Rød prik på næsen – du skal

betale kontant!”.

Desværre lever vi ikke i en verden med røde prikker på næsen.

Derfor giver vores kunder af og til kredit til nogen, der egentlig ikke

har fortjent det, fordi de allerede skylder andre en masse penge.

Hver 20. dansker er registreret

som dårlig betaler

Experian, der ejer RKI registret, oplyser, at 229.126 personer

pr. 1. januar 2016 er optaget i registret mod 231.785 et

halvt år tidligere i juli 2015 – et fald på godt 2.600 personer.

Tilsammen er de registrerede pr. januar 2016 ansvarlige for

682.128 betalingsanmærkninger – knapt 20.000 færre end for

et halv år siden, hvor antallet var 701.761. I 2014, hvor RKIregistret

var størst, stod 232.261 voksne danskere registreret

for 17,3 mia. i misligholdt privatgæld – i dag er dét beløb faldet

til 16,2 mia.

Og derfor ender vi af og til med inkassosager, der dybest set er

umulige at løse.

Kreditoplysninger er det tætteste, du kommer på en rød prik på en

næse. Det tager under 1 minut at få en oplysning, der måske kan

spare dig for mange timers bøvl og lange rykkerprocedurer – og

spare os for at prøve at stå på skøjter om sommeren.

Med andre ord er det både i vores interesse og i din og vores andre

kunders interesse, at kun de rigtige får kredit. Det er det, som med

et nudansk ord hedder ”en win/win situation”.

Vi samarbejder både med RKI Kredit Information (Experian) og

Debitor Registret (Bisnode), og vi er det eneste inkassobureau,

der tilbyder kreditoplysninger fra Danmarks største registre med

dårlige betalere via vores online system. Det har vi investeret i,

fordi vi gerne vil have, vores kunder lader være med at give kredit

til personer og virksomheder, der har bevist over for andre, at de

ikke kan eller vil betale deres regninger.

Og hvorfor nu det? Vil vi ikke have inkassosager? Jo, men helst ikke

håbløse sager – der mener vi, det er i alles interesse, at vores kunder

oplever glæden ved at sige ”nej” tidligt fremfor ”øv” til sidst.

Hjælp os – hjælp dig selv – det er billigere at forebygge end at

helbrede.

Tag en snak med vores inkassospecialister om vores erfaringer med

kreditoplysningsløsninger


Alt det

før retten

Alt for mange opgiver deres krav for tidligt og uden at prøve en

ordentlig inddrivelse. Nogle tror, deres fordringer er for små, mens

andre frygter en masse arbejde – og i begge tilfælde er KIS’ løsning et fantastisk

alternativ til nullermændene i skuffen: Effektivt, smertefrit og lønsomt!

Vores erfaring (kombineret med logik og sund fornuft) viser med al

tydelighed, at hvis du vil have dine penge hurtigst muligt og uden

omkostninger, skal du være effektiv og konsekvent i din rykkerprocedure.

Denne ”scoring” af debitor kan give os god

viden til at gøre det rigtige for at løse sagen – eller

sikre dig mod at bruge unødige omkostninger på en

sag, der ikke kan løses.

Jo længere tid der går fra forfaldsdato til debitor rykkes, desto

sværere og dyrere bliver det at få pengene hjem, fordi debitors

betalingsvilje og/eller betalingsevne typisk bliver dårligere som

tiden går.

Som begrebet ”udenretlig” lægger op til, sker alle vores indsatser

uden for retssystemet, hvor vi ikke bruger dine penge, men pålægger

debitor udenretlige inddrivelsesomkostninger i henhold til de

offentlige bekendtgørelser.

RykkerService

Vi anbefaler en kort og konsekvent rykkerproces (1-2 rykkere), hvor

du overlader den sidste rykker med inkassovarsel til os. Det har

en forbavsende god effekt, når vi som 3. part gør opmærksom på

vores deltagelse som din partner, og vi sender automatisk sagen til

inkasso, hvis vi mod forventning ikke modtager betaling inden for

en frist på 10 dage.

Vi har endda kunder, for hvem vi sender både den første og sidste

rykker, men det er helt op til dig og din kreditpolitik, hvad du

ønsker af vores løsning. Vi er fleksible og tilpasser os dit behov.

Udenretlig inkasso

Hvis din debitor ikke betaler i rykkerprocessen, starter den egentlige

inkassoproces. I denne fase starter vi med at få et overblik over

debitors situation – er debitor tilmeldt adressen, kender vi debitor

fra andre sager, har andre haft debitor til inkasso uden succes, har

debitor betalingsanmærkninger o.s.v.

Vi sender f.eks. en inkassoopkrævning, vi inviterer debitor til at

logge på vores særlige debitorportal, vi opfordrer til afdragsordninger,

vi får vores advokat til at vurdere sagen og meddele sit

resultat i et brev til debitor, vi kan sende en konsulent på besøg hos

debitor og vi inddrager relevante kreditoplysningsbureauer, som

også meddeler debitor sit engagement i sagen. Alle disse initiativer

sker for KIS’ regning, og de fleste debitorer betaler i denne proces

– og så er det helt gratis for dig at få dine penge!

Hvis debitor ikke betaler, er næste skridt en tur i retten, og her

bruger vi igen vores inkassoscoring til at vurdere, om det giver

mening – for nu påløber der retsgebyrer og udlægsomkostninger

på sagerne.

Men igen; de fleste sager løses i den udenretlige proces, og det giver

ingen mening at lade være med at prøve det, inden en sag opgives.


Inkasso gav

ro og orden

hos Europcar

Købmandstandens Inkasso

Service har dygtige og vedholdende

medarbejdere, der

arbejder hårdt for vores udestående,

siger økonomichef

Morten Brødbæk Sørensen

fra Europcar.

Overblik og forudsigelighed. Købmandstandens Inkasso Service

satte rykkerarbejdet i system og halverede de dårlige udeståender

for Europcar.

Efter en række dårlige erfaringer med andre inkassofirmaer, der

lovede uden at levere, var Morten Brødbæk Sørensen blevet træt af

tomme løfter. Hverken no cure no pay-princippet eller løfter om tæt

opfølgning på skyldnerne blev realiseret, husker Morten Brødbæk

Sørensen, økonomichef i Europcar.

En bilflåde på 7.000 biler, vare- og lastvogne samt busser skal helst

på gaden hver dag, så kunderne har noget at køre i. Man har mange

kunder, når man udlejer biler, og hvis man ikke styrer sine tilgodehavender,

får man mange skyldnere og en kreditrisiko i kundedatabasen.

Morten Brødbæk Sørensen satte første gang sin fod i Europcar i 1996

og har lært, hvordan skiftende inkassofirmaer har leveret skuffende

resultater, fordi skyldnerne enten blev ignoreret eller fik en for hård

behandling.

”Købmandstandens Inkasso Service var den første, vi mødte, hvor der

var en vis kvalitet i arbejdet. Jeg har fuld tillid til, at Købmandstandens

Inkasso Service gør det, de siger, at de vil gøre,” siger han.

Her får han ihærdig inkasso, hvor medarbejderne ringer og rykker de

sene debitorer med en påmindelse om deres gæld til virksomheden.

Det gælder om at få sit udestående øverst i bunken med regninger, når

der er penge til udbetaling hos skyldneren.

”Det, der gør Købmandstandens Inkasso Service så gode, er medarbejderne

i maskinrummet, der gør et reelt inkassoarbejde hver dag

og ringer og rykker kunderne. Den eneste måde at få sine kunder til

at betale er ved at være vedholdende. Det handler meget om, at man

ringer og præsenterer sit tilgodehavende.”

Tryghed og tillid

Europcar er en landsdækkende biludlejningsvirksomhed med hovedkontor

i Aarhus og mere end 40 afdelinger overalt i Danmark.

Tidligere fik de enten ingen opmærksomhed eller kontakten gik i

baglås. I stedet for at åbne for dialog og en løsning med betaling flød

regningen ud i ingenting. Det gav frustration og uvished hos både

debitormedarbejdere og ledelse, når inddrivelsen skete uden forståelse

for den bedste fremgangsmåde.

Halverer dårlige debitormasse

Efter Købmandstandens Inkasso Service kom ind i billedet for fire

år siden, får skyldnerne alle en strømlinet ekspedition med plads til

samarbejde og en realistisk tilgang til de kunder, der aldrig vil

komme til at betale. Det betyder, at mængden af tvivlsomme debitorer

er blevet halveret og der er kommet orden og frisk luft i en ellers

kedelig del af debitorarbejdet.

”Inkasso var et hjørne af bogholderiet, vi ikke ville bruge tid på. Vores

tidligere inkassoleverandør agerede ikke på sagerne, og online kunne vi

se, at de ikke tog kontakt til kunderne. Men med Købmandsstandens

Inkasso Service behøver jeg ikke længere følge op på hver sag eller

svare på enkelte kundehenvendelser,” siger Morten Brødbæk Sørensen.

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE A/S

Lautruphøj 5 DK-2750 Ballerup

Tel. +45 33 64 64 64 Fax +45 44 66 64 60

www.kis.dk kis@kis.dk

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE

More magazines by this user