KIS UPDATE #7 2016

blikfang

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE

UPDATE

7

SKAT

– skal vi ikke hjælpe?

Der var en gang en plan om Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI), og der stopper eventyret…

Oprindeligt skulle systemet i drift i 2007, så i 2009, men det lykkedes først i 2013.

Kælenavnet 7-9-13 kunne dog på ingen måde ikke sikre systemet mod fejl – snarere tværtimod.

Det hele kulminerede den 25. september

2015, hvor Skatteminister Karsten Lauritzen

efter endnu en rapport om EFI trak stikket

endegyldigt til systemet, og dermed sluttede

en kort, men dyr rejse.

Skatteministeren udtalte i forbindelse med

nedlæggelsen af EFI: ”Jeg overdriver jo ikke

ved at sige, at EFI har været et smertensbarn

gennem rigtig mange år. Det er desværre

svært at komme i tanke om et it-projekt,

der er slået mere fejl. Og med den viden, vi

har i dag, skulle systemet aldrig have været

sat i drift. EFI-systemet er så fejlbehæftet og

ineffektivt, at der overordnet set ikke er

anden mulighed end at lukke det ned.”

Samtidig blev det offentligt meddelt, at al inddrivelse

blev sat i bero, og der er forventning

om, at staten skal afskrive ca. 14 mia. kr. som

uerholdelig gæld.

Op til årsdagen for nedlæggelsen af EFI meldte

en del af inkassobranchen sig på banen med

et ønske om at købe statens fordringer,

men hos KIS ser vi hellere, at branchen og

private aktører bliver involveret som et

supplement til SKAT i inddrivelsen. Allerede

den 25. september 2015 gav Skatteministeren

løfte om at kigge på lovgivningen for at

inddrive gæld til det offentlige, så visse typer

af gæld kunne overgives til private aktører,

men et år efter er der ikke sket så meget nyt.

At sælge statens fordringer er en dårlig idé,

for hvis nogen køber en fordring, bliver det

logisk set en ubetinget kold og kynisk rejse

mod at inddrive mest muligt for at sikre sig

rentabilitet i investeringen. Der kan være hensyn

at tage, når det handler om offentlig gæld,

og det hensyn skal staten tage; det kan/vil en

investor ikke.

KIS’ direktør, Jørgen René Byrholt, udtalte

i den forbindelse i BØRSEN, at KIS er klar til

hurtigt at assistere offentlige myndigheder

og selskaber med inddrivelse af visse typer

af gæld, og vi håber bare, at SKAT, Skatteministeren,

skatteordførerne og Folketinget

tager ham på ordet til glæde for alle.


KIS med køreklar

hjælp til SKAT

Købmandstandens Inkasso Service A/S er den seneste private aktør, der har assisteret SKAT med inddrivelse

i udlandet, efter at have vundet et offentligt udbud af opgaven i 2009.

Langt de fleste af SKATs tilgodehavender stammer fra borgere med

bopæl i Danmark, men der er naturligvis også borgere, der er flyttet

til udlandet – og har taget sin gæld til staten med sig.

Alle opkrævninger i udlandet er naturligt kompliceret af, at de

respektive landes love og regler skal overholdes, og at SKATs krav

ikke har nogen særlige privilegier eller nogen forrang i disse lande,

som det jo er tilfældet i Danmark.

Krav mod danske borgere i udlandet betragtes således af de enkelte

landes retssystemer som ”almindelige” krav, og inddrivelsen i

udlandet har tidligere været håndteret af private aktører med

mandat fra SKAT.

Denne inddrivelse kan således starte op uden meget andet end at

tage en beslutning om at gøre det!

KIS’ første periode med opgaveløsningen var fra den 1. december

2009 frem til den 30. november 2011, hvor SKAT udnyttede en

option på en 2-årig forlængelse, således at KIS stod for at inddrive

al offentlig gæld i udlandet i samlet set fire år frem til den

30. november 2013.

Siden da – altså i knap tre år – har SKAT efter vores oplysninger

ikke indledt inddrivelse af nye sager mod udenlands bosiddende

skyldnere.

KIS har gennem flere år hjulpet SKAT med at inddrive gæld fra

danskere bosat i udlandet, og vi er klar til at genoptage det arbejde,

hvis SKAT ønsker det”, udtaler direktør Jørgen René Byrholt fra KIS.

”En fortsat indsats kræver ingen lovændring og burde ikke være

forbundet med nogle nye processer hos SKAT eller opsætning af

nye systemer m.v. – der er blot tale om at fortsætte arbejdet, som

var i gang i fire år.”

Med andre ord: En køreklar mulighed for at sætte gang i

inddrivelsen med hjælp fra en privat aktør.

KRAV MOD DANSKERE

BOSIDDENDE I UDLANDET

• Kravene underlagt det enkelte lands regler

for inddrivelse

• SKATs krav har ingen særstilling

• Ingen lov forbyder SKAT at anvende en privat aktør

til at hjælpe med inddrivelsen

KIS vandt et offentligt udbud om opgaven i 2009

KIS har løst opgaven for SKAT i fire år fra 2009 til 2013

• Der har ikke været tilknyttet en privat aktør på

inddrivelsen siden 2013

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE


Der er

forskel på gæld

En stor del af de offentlige krav i Danmark vedrører personfølsom gæld såsom skyldig skat og

børnebidrag, men der er også mange krav, der ikke på samme måde er personfølsom gæld.

Hvorfor ikke skelne mellem de to klare gældstyper og iværksætte

inddrivelse af sidstnævnte med hjælp fra private aktører?

Ikke-personfølsom gæld er puklen af ”simpel gæld” uden personfølsomme

oplysninger til eksempelvis kommunalt ejede forsyningsselskaber,

DSB (kontrolafgifter), Danmarks Radio (licens), biblioteker

og kommunale P-selskaber. Kommunerne og deres selskaber burde

kunne overdrage denne gæld til inddrivelse hos private aktører, så

SKATs ressourcer fokuseres på større sager og sager med personfølsomme

oplysninger.

Særligt de offentlige ejede forsyningsselskaber har ønsket at få

åbnet muligheden for at inddrive uden om SKAT.

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening henvendte sig

således til Skatteministeren den 20. september 2015 med et ønske

om at få reglerne ændret, så deres medlemmer selv kunne stå for at

få inddrevet deres gæld.

Før tankerne om EFI var KIS faktisk i stand til at assistere kommunale

forsyningsselskaber med inddrivelse, ligesom vi i dag hjælper en lang

række private forsyningsselskaber – både nogle af Danmarks største

og mindre lokale.

De kommunale forsyningsselskaber kom som sådan ikke i klemme i

lovgivningen, men i forlængelse af et styresignal fra SKAT udgivet i

februar 2010 bortfaldt deres mulighed for hjælp fra KIS, fordi SKAT

vurderede, at de kommunalt ejede forsyningsselskabers fordringer

er omfattet af Lov om inddrivelse af gæld til det Offentlige, hvor kun

SKAT må hjælpe.

Hos KIS er vi ikke helt enige i SKATs vurdering, og vi har gentagne

gange opfordret til en dialog om et ændret styresignal, så kommunalt

ejede forsyningsselskaber igen kan vælge en privat aktør til inddrivelse

som supplement eller som alternativ til SKAT.

Vi ønsker, som privat aktør med erfaring på området og et uplettet

omdømme i markedet, at understøtte SKAT på de områder, hvor

vi kan bidrage med hurtige og fleksible løsninger, hvor det kunne

hjælpe bedst.

På den måde kan SKAT sikre afvikling af den aktuelle ”pukkel af

sager”, samtidig med at kommunerne vil opleve en hurtig, kompetent

og konsekvent inddrivelsesaktivitet på selv deres mindre fordringer.

Altså en disposition uden tabere: Færre sager til SKAT, flere ressourcer

til krævende sager, flere løste sager, bedre kommunal likviditet,

ingen forældede sager og formentlig også en sundere betalingsmoral

hos offentlige skyldnere.

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE


KIS som

sponsor for

Aktion Cash

Aktion Cash er et helt nyt projekt rettet mod 7.-10. klassetrin i folkeskolen,

og formålet er at skabe en større bevidsthed om penge hos

skoleeleverne; herunder at lære dem om opsparing, lån, afbetaling,

gæld, budget m.v.

Initiativtageren til Aktion Cash er Carina Svendsen, der driver firmaet

Kend Dine Penge, som hjælper private med at få et overblik over deres

økonomi – både forebyggende og akut.

”Jeg har efterhånden stor erfaring med penge og gæld”, fortæller

Carina Svendsen. ”Jeg har selv været ansat i en inkassovirksomhed,

jeg har været selvstændig og haft penge til gode, jeg har oplevet at

stå med en skattegæld, da jeg var ung, og jeg har sågar haft besøg af

stævningsmanden”.

Carina husker tydeligt, hvordan det føles at være magtesløs uden

overblik og uden at kunne få øje på en løsning på de økonomiske

udfordringer: ”Da jeg mistede overblikket, besluttede jeg, at pengene

– eller manglen på samme - ikke skulle styre mit liv. Jeg ville bestemme.

Jeg ville forstå mekanismerne, og jeg ville forstå, hvorfor jeg endte i

den situation”, fortæller hun.

Det blev grundlaget for rådgivningsvirksomheden Kend Dine Penge.

Da Carina kom til Købmandstandens Inkasso Service med idéen om

Aktion Cash og søgte en hovedsponsor, var vi ikke lang tid om at fatte

sympati for projektet og sige ja tak. ”Det er et usundt tegn, hvis unge

mennesker for let og uden forståelse af konsekvenserne kommer i

økonomisk uføre. Det er både en dårlig start på voksenlivet og en

lang, sej kamp at komme på ret fode. Derfor er KIS hovedsponsor for

Aktion Cash for at øge de unges forståelse af økonomi, så de bedre

kan vælge rigtigt. Aktion Cash møder de unge tidligt og på den rette

måde, så vi kan kun opfordre andre til også at bakke op om projektet”,

fortæller markedschef Torben Smedegaard Pedersen.

Aktion Cash søger både generelle støttesponsorer til projektet og

klassesponsorer til konkrete skoleforløb, der afvikles over 4-12

måneder i samarbejde med udvalgte skoler. ”Vi er meget åbne for,

at en klassesponsor selv ”kommer med” en

klasse, men vi har også planlagte skoleforløb,

der savner økonomisk støtte”,

slutter Carina Svendsen og tilføjer: ”Som

sponsor viser man både økonomisk-social

ansvarlighed, hjælper unge til bedre

økonomisk forståelse og får lokal

omtale, så vi håber, mange får

lyst til at være med”.

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE A/S

Lautruphøj 5 DK-2750 Ballerup

Tel. +45 33 64 64 64 Fax +45 44 66 64 60

www.kis.dk kis@kis.dk

KØBMANDSTANDENS INKASSO SERVICE

More magazines by this user
Similar magazines