ER DET TRÆLS AT VÆRE LILLESØSTER?

akkreditering

Campus-web_final25102016

3

Indhold

Forord.................................................................................................................................................. 05

Resumé ....................................................................................................................................................... 06

Indledning .................................................................................................................................................. 09

Om undersøgelsen ....................................................................................................................................10

Begrebet lille campus ..............................................................................................................................10

De kvantitative opgørelser.......................................................................................................................10

Rapportens opbygning..............................................................................................................................11

Akkrediteringsafgørelser i et campusperspektiv.............................................................................12

Videngrundlag ............................................................................................................................................16

Små faglige miljøer - det er træls at være lillesøster ...........................................................................16

At ansætte uden for byerne ...................................................................................................................17

Fem håndteringspraksiser ..................................................................................................................... 20

Kontakt til det omgivende samfund .................................................................................................... 30

Det lille lokalmiljø - aftageren som nærmeste nabo .......................................................................... 30

Stærkere sikring af relevans ....................................................................................................................31

Lokale netværk med udbud og aftagere .............................................................................................. 32

Samarbejde mellem campussen og omverdenen som regionalt udviklingsprojekt .................... 33

Samarbejde mellem campussen og omverdenen som faglig udvikling af den studerende ....... 35

Danmarks Akkrediteringsinstitution

More magazines by this user
Similar magazines