det biologiske trussels billede

hetavrojan

CBB_002_trusselsbillede_layout_NET

indhold

1 forord · · · Side 3

2 resumé · · · Side 4

3 indledning · · · Side 5

4 naturlige sygdomsudbrud

og truslen om bioterror · · · Side 7

5 den teknologiske udvikling

– genvej til nye biologiske våben? · · · Side 14

6 ukontrolleret udslip · · · Side 19

7 stater og biologisk krigsførelse · · · Side 24

8 biokriminalitet og bioterrorisme · · · Side 31

9 konklusion · · · Side 37

10 kilder · · · Side 39

kolofon

Udgivet af:

Center for Biosikring og Bioberedskab

Statens Serum Institut

Artillerivej 5

2300 København S

www.biosikring.dk

© Center for Biosikring og Bioberedskab

Det er tilladt at kopiere tekst og CBB’s

fotos til ikke-kommercielle formål og med

udtrykkelig kildeangivelse.

Grafisk design og layout:

Koch&Falk

Trykt af: Pekema

1. udgave, 2016

ISBN: 978-87-998137-2-8

More magazines by this user
Similar magazines