det biologiske trussels billede

hetavrojan

CBB_002_trusselsbillede_layout_NET

3

Biologisk trusselsbillede

2016

1

forord

Foto: CBB

Biologiske trusler kan være en stor udfordring for den nationale

eller endog internationale sikkerhed. Naturlige udbrud af infektionssygdom

forekommer jævnligt og er en del af naturens

indretning. Der fremkommer hele tiden nye infektioner, fordi de

eksisterende mikroorganismer løbende undergår forandringer og

tilpasninger til omgivelserne, som mennesker også er en del af.

Beredskabet mod infektionssygdomme er nødt til at være under

stadig og løbende opdatering, fordi risikobilledet ikke er statisk

men foranderligt. Dertil kommer, at menneskelige aktiviteter også

er med til at øge risikoen for udbrud af infektionssygdom. Overdreven

eller unødig anvendelse af antibiotika kan øge forekomsten

af resistente mikroorganismer, og den teknologiske udvikling

øger mulighederne for bevidst misbrug af sygdomsfremkaldende

mikroorganismer.

Den teknologiske udvikling, og herunder især viden om mikrobiologi

og oplæring i brug af laboratoriemæssige færdigheder,

har gjort det muligt for stadigt flere mennesker at fremstille og

anvende biologiske giftstoffer eller sygdomsfremkaldende mikroorganismer

til kriminelle, terroristiske eller militære formål. Alene

truslen om offensive biologiske våben kan være så skræmmende,

at krige kan udløses blot på mistanke herom. Denne rapport

indeholder en gennemgang af en række eksempler fra nyere tid

på situationer, hvor biologisk våbenbrug er blevet muliggjort, mistænkt

eller faktisk gennemført. Hensigten med rapporten er at

give et samlet og afbalanceret billede af truslen om skadevoldende

biologiske angreb eller udslip af våbenegnet materiale.

Center for Biosikring og Bioberedskab holder løbende øje

med biologiske hændelser og den teknologiske udvikling for hele

tiden at ajourføre det biologiske trusselsbillede. Formålet er at

kunne fokusere såvel den forebyggende indsats gennem biosikring

på de mest relevante biologiske sikkerhedstrusler, som at finindstille

det biologiske beredskab til at kunne imødegå sådanne

trusler, hvis de alligevel skulle præsentere sig. Naturlige udbrud af

infektionssygdom er derfor ikke inkluderet i denne rapport, medmindre

de indeholder særlige sikkerhedsaspekter.

John-Erik Stig Hansen

Centerchef, overlæge, dr.med.

More magazines by this user
Similar magazines