EKSTERNE UNDERVISERE PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

akkreditering

Eksterne-undervisere-web_FINAL

6

Eksterne undervisere på videregående uddannelser

Kort sagt –

eksterne undervisere

Først og fremmest er det vigtigt, at institutionerne

strategisk tager højde for,

hvorfor og til hvilke opgaver de bruger

eksterne undervisere. Institutionerne

bør overveje, hvordan de eksterne underviseres

særlige kompetencer svarer

til behovet på de enkelte uddannelser.

Herudover bør det overvejes, om de

eksterne undervisere har viden om og

erfaring med den overordnede tilgang til

undervisning på institutionen.

Eksterne undervisere skal inkluderes hurtigt og godt på

institutionen. Inklusionen handler både om at blive

taget godt imod på institutionen fra første færd, om at

få adgang til alle IT-systemer og platforme tidligt og om

inden studiestart at få en indføring i, hvilken didaktik,

pædagogik og filosofi institutionen arbejder efter. De

eksterne undervisere skal kort sagt inviteres indenfor på

institutionen på flere niveauer. En del af denne invitation

kan operationaliseres i form af en såkaldt velkomstpakke.

Evaluering og feedback foregår ofte

både formelt og uformelt: formelt,

fordi det er en del af et centralt kvalitetssikringssystem,

uformelt og dialogbaseret,

når de eksterne undervisere

bruger hinanden og de fastansatte til

at drøfte presserende problemstillinger

eller udfordringer samt giver hinanden

feedback. Der foretages typisk en skriftlig

og standardiseret evaluering af underviserne

i slutningen af hvert semester.

I forbindelse med evalueringen er det

afgørende, at besvarelserne når frem til

den eksterne underviser, gerne ledsaget

af et afsluttende møde, hvor evalueringen

diskuteres. Der opfordres desuden

fra flere sider til, at den eksterne underviser

på samme møde får mulighed for at

evaluere uddannelsesinstitutionen samt

den generelle opfattelse af oplevelserne i

løbet af semesteret.

Samarbejde og sparring mellem erfarne undervisere

og eksterne undervisere bliver også udpeget af

de adspurgte i undersøgelsen som et område, der har

afgørende værdi for de eksterne undervisere. Sparringen

kan være helt formaliseret, ved at en ekstern underviser

får tildelt en erfaren vejleder eller mentor, der kan

komme med input og gode råd på faste møder. Samtidig

opfordres der til, at de eksterne undervisere selv opsøger

uformel sparring hos en erfaren underviser, når muligheden

byder sig.

Danmarks Akkrediteringsinstitution

More magazines by this user
Similar magazines