Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Tabel 3.9

Udvikling i ledigheden

2014 2015 2016 2017 2018

Antal 1.000 personer

Bruttoledighed 134 123 111 108 106

Nettoledighed 107 102 90 87 86

Antal aktiverede ledige 27 21 21 21 20

AKU-ledighed (pct. af arbejdsstyrken) 6,8 6,3 6,2 5,9 5,7

Anm.: På grund af afrundinger kan der forekomme forskelle på de i teksten angivne fald i ledigheden og

forskellen på tallene i tabellen.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

I takt med at ledigheden falder, indsnævres ledighedsgabet, dvs. forskellen mellem den

faktiske og den strukturelle ledighed, som er forenelig med en stabil løn- og prisudvikling.

Ledighedsgabet forventes at være tæt på lukket ved indgangen til 2017, jf. figur 3.44.

Faldet i ledigheden betyder, at omfanget af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet indskrænkes.

Det afspejles i, at indikatorerne for kapacitetspresset på arbejdsmarkedet tiltager, jf. figur

3.45. Særligt inden for byggeriet rapporterer virksomhederne i stadig større omfang om produktionsbegrænsninger

som følge af mangel på arbejdskraft.

Der er stadig langt op til niveauet i 2008, hvor virksomhederne havde store rekrutteringsvanskeligheder.

Imidlertid kan flaskehalse erfaringsmæssigt forværres hurtigt og have afsmittende

effekter på resten af økonomien.

Figur 3.44

Faktisk og strukturel ledighed

Figur 3.45

Mangel på arbejdskraft som en

produktionsbegrænsning

Pct. af arbejdsstyrken

Pct. af arbejdsstyrken

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

90 92 94 96 98 00 02 ´04 06 08 10 12 14 16 18

Pct

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Pct

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Faktisk ledighed

Strukturel ledighed

Industri Byggeri Service

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 99

More magazines by this user
Similar magazines