Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 4

Offentlige finanser og finanspolitik

Figur 4.3

Selskabsskat (ekskl. kulbrinteskat mv.)

Figur 4.4

Registreringsafgift

Pct. af BNP

3,5

Pct. af BNP

3,5

Pct. af BNP

1,6

Pct. af BNP

1,6

3,0

3,0

1,4

1,2

1,4

1,2

2,5

2,5

1,0

1,0

0,8

0,8

2,0

2,0

0,6

0,6

1,5

1,5

0,4

0,2

0,4

0,2

1,0

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

1,0

0,0

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

0,0

Faktisk

Strukturelt

Faktisk

Strukturelt

Figur 4.5

Pensionsafkastskat

Figur 4.6

Nordsøindtægter

(inkl. udbytter fra Nordsøfonden)

Pct. af BNP

3,0

Pct. af BNP

3,0

Pct. af BNP

2,5

Pct. af BNP

2,5

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

0,0

0,0

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

0,0

Faktisk

Strukturelt

Faktisk

Strukturelt

Figur 4.7

Nettorenter og udbytter

Figur 4.8

Specielle budgetposter

Pct. af BNP

1,0

Pct. af BNP

1,0

Pct. af BNP

2,0

Pct. af BNP

2,0

0,0

0,0

1,5

1,5

-1,0

-1,0

1,0

1,0

-2,0

-3,0

-2,0

-3,0

0,5

0,0

-0,5

0,5

0,0

-0,5

-4,0

-4,0

-1,0

-1,0

-5,0

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

-5,0

-1,5

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

-1,5

Faktisk

Strukturelt

Faktisk

Strukturelt

Anm: I figur 4.8 indgår der forhold af ekstraordinær karakter i det faktiske niveau, herunder tilbagebetaling

af efterlønsbidrag på 28½ mia. kr. i 2012. Disse renses ud i beregningen af det strukturelle niveau.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 119

More magazines by this user
Similar magazines