Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 4

Offentlige finanser og finanspolitik

en forbedring af DAU-saldoen samt et opjusteret skøn for afdrag på langfristet gæld, der

skyldes et højere opkøb af danske statsobligationer.

Tabel 4.16

Indenlandsk finansieringsbehov, 2016-2017

2016 2017

August December FFL17 FL17

Mia. kr.

Indenlandsk nettofinansieringsbehov 35 24 13 27

Afdrag langfristet gæld mv. 1) 66 71 51 41

Afdrag skatkammerbeviser 2) 30 30 30 30

Indenlandsk finansieringsbehov 130 125 94 98

1) Afdrag langfristet gæld er inkl. fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb

uden for året.

2) Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående skatkammerbeviser ultimo året inden.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Det udenlandske finansieringsbehov for 2016 skønnes aktuelt til 20 mia. kr. og til 9 mia. kr. i

2017, jf. tabel 4.17. Finansieringsbehovet er uændret i forhold til skønnet i august.

Tabel 4.17

Udenlandsk finansieringsbehov, 2016-2017

2016 2017

August December FFL17 FL17

Mia. kr.

Udenlandsk nettofinansieringsbehov -1 -1 -1 -1

Afdrag langfristet gæld mv. 1) 21 21 10 10

Afdrag commercial paper (CP) 2) 0 0 0 0

Udenlandsk finansieringsbehov 20 20 9 9

1) Afdrag langfristet gæld er inkl. nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året.

2) Afdrag commercial paper svarer til udeståendet i commercial paper ultimo året inden.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

132

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines