Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Figur 1.9

Ledigheden er faldet og blevet indsnævret

på tværs af a-kasser

Figur 1.10

Beskæftigelsesgabet er hurtigt på vej til at

forsvinde

Pct. af forsikrede

Pct. af forsikrede

Pct.

Pct.

18

18

1

1

16

16

14

12

14

12

0

0

10

8

10

8

-1

-1

6

4

6

4

-2

-2

2

2

0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Dagpengeledighed

Byggefag

Akademikere

3F

Metalarbejdere

0

-3

12 13 14 15 16 17 18

August

December

-3

Anm.: Opdelingen i figur 1.9 kan ikke føres længere tilbage end til 2007.

Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger.

Allerede nu melder et stigende antal virksomheder om mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning,

jf. figur 1.11. Udfordringen med mangel på arbejdskraft er aktuelt

størst i byggeriet, hvilket foruden erhvervets egen fremgang skyldes, at kapacitetsudnyttelsen

på arbejdsmarkedet generelt er steget i takt med beskæftigelsen. Et strammere arbejdsmarked

afspejles også i et stigende antal opslåede stillinger pr. ledig, jf. figur 1.12.

Figur 1.11

Stigende mangel på arbejdskraft som

produktionsbegrænsning

Figur 1.12

Stigende antal opslåede stillinger pr. ledig

Pct.

Pct.

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Ledige stillinger pr. ledig

Ledige stillinger pr. ledig

0,7

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Industri Byggeri Service

Anm.: Der foreligger ikke oplysninger om manglen på arbejdskraft i serviceerhverv før foråret 2011.

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats og egne beregninger.

12

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines