Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilag 4.2 Engangsforhold i 2013-2018

Bilagstabel 4.3

Engangsforhold, der påvirker den faktiske offentlige saldo i 2013-2018 1)

Mia. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Engangsindtægter fra omlægning af

kapitalpensionsordning 29½ 59¾ 15½ - - -

Fremrykkede ordinære indtægter fra

kapitalpensionsafgiften 2) 5¼ 2¼ -1½ -1½ -1½ -1½

Engangsindtægter fra fremrykket beskatning

af indestående i LD - - 10 - - -

Omtegning af gennemsnitsrenteprodukter 3) 2 2 - - -1 -2

Ekstraordinær ned- og afskrivning af

skatte- og afgiftsrestancer -7,4 -7,4 -7,4 - - -

I alt i mia. kr. 29¼ 56¾ 16½ -1½ -2½ -3½

I alt i pct. af BNP 1,5 2,9 0,8 -0,1 -0,1 -0,2

1) Ud over engangsforholdet på 7,4 mia. kr. årligt i 2013-2015 er der en nedskrivning af skatterestancer på

6½ mia. kr. i 2016 (fordelt ligeligt i årene 2014-2016), mens der i 2017 er forudsat en ekstraordinær

afskrivning på 2 mia. kr. i 2017 (fordelt ligeligt i årene 2015-2017). Begge forhold påvirker den

strukturelle saldo.

2) Antages ligeligt fremrykket i 2015-2019.

3) I forbindelse med at visse pensionsselskaber omtegner gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter,

kan der opstå en tidsmæssig forskydning i forhold til PAL-provenuet.

142

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines