Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.3

Nøgletal for den internationale økonomi – løn og betalingsbalance

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lønudvikling 1)

Vækst, pct.

EU28 2,0 1,7 1,1 1,2 1,6 2,0 2,3

Euroområdet 1,8 1,6 1,3 1,2 1,2 1,7 2,0

Tyskland 2,5 1,8 2,8 2,4 2,0 2,6 2,4

Frankrig 2,4 1,6 1,2 1,1 0,6 1,5 1,9

Italien 0,4 1,3 -0,2 0,4 0,0 0,4 1,5

Spanien -0,6 1,4 -0,1 0,4 1,2 1,2 1,4

Nederlandene 2,5 2,2 1,6 0,4 2,4 2,1 2,2

Belgien 3,2 2,5 1,0 0,0 0,8 1,9 1,8

Østrig 2,7 2,1 1,9 1,9 1,4 1,6 1,6

Finland 2,8 1,3 1,0 1,6 1,2 -0,8 0,9

Danmark 2), 3) 2,5 1,8 1,7 1,9 2,2 2,5 2,7

Sverige 3,1 1,9 2,2 3,5 3,1 3,3 3,2

Storbritannien 1,7 2,1 0,4 1,1 2,3 2,2 2,1

USA 2,2 1,5 2,9 3,0 2,1 3,5 4,0

Japan -0,2 0,0 1,1 0,6 -0,2 0,5 0,6

Norge 4,5 4,5 3,2 2,7 2,5 3,2 3,6

Betalingsbalance

Pct. af BNP

EU28 0,9 1,4 1,4 1,8 2,1 2,1 2,2

Euroområdet 1,9 2,4 2,5 3,3 3,7 3,5 3,3

Tyskland 7,1 6,9 7,5 8,5 9,0 8,7 8,5

Frankrig -2,9 -2,9 -3,2 -2,0 -2,1 -2,3 -2,6

Italien -0,4 1,0 1,9 1,6 2,8 2,5 2,1

Spanien -0,4 1,5 1,0 1,3 1,7 1,5 1,5

Nederlandene 10,2 10,2 8,5 8,5 8,5 8,0 7,7

Belgien 1,5 1,1 -0,1 0,2 0,6 0,6 0,6

Østrig 1,7 1,6 2,6 2,5 2,8 2,9 3,3

Finland -1,9 -1,9 -1,3 -0,8 -0,8 -0,9 -0,7

Danmark 3) 6,3 7,8 8,9 9,2 7,7 7,5 7,5

Sverige 5,7 5,1 4,8 5,4 5,0 4,9 4,9

Storbritannien -3,7 -4,4 -4,7 -5,4 -5,6 -4,9 -3,3

USA -2,9 -2,3 -2,3 -2,6 -2,5 -2,6 -2,7

Japan 1,1 0,7 0,5 3,2 3,7 3,7 3,7

Norge 12,4 10,2 12,0 8,7 3,1 3,6 3,2

1) Lønbegrebet anvendt i tabellen er de samlede lønomkostninger pr. beskæftiget for hele økonomien.

2) For historiske år anvendes tal fra DA’s Internationale Lønstatistik for fremstillingsvirksomhed. Skøn

for 2016-2018 er for timefortjenesten ekskl. genetillæg for hele økonomien.

3) Egne beregninger.

Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose, november 2016, DA’s internationale lønstatistik samt egne

beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 149

More magazines by this user
Similar magazines