Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.4

Nøgletal for den internationale økonomi – ledighed og beskæftigelse

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ledighed 1)

Pct. af arbejdsstyrken

EU28 10,5 10,9 10,2 9,4 8,7 8,3 8,0

Euroområdet 11,4 12,0 11,6 10,9 10,2 9,7 9,3

Tyskland 5,4 5,2 5,0 4,6 4,4 4,3 4,2

Frankrig 9,8 10,3 10,3 10,4 10,0 9,9 9,6

Italien 10,7 12,1 12,7 11,9 11,5 11,4 11,3

Spanien 24,8 26,1 24,5 22,1 19,7 18,0 16,5

Nederlandene 5,8 7,3 7,4 6,9 6,1 5,8 5,4

Belgien 7,6 8,4 8,5 8,5 8,0 7,8 7,6

Østrig 4,9 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6,1

Finland 7,7 8,2 8,7 9,4 9,0 8,8 8,7

Danmark 2) 7,7 7,7 7,1 6,8 6,2 5,9 5,6

Danmark 3) 5,6 5,3 4,6 4,2 3,7 3,6 3,5

Sverige 8,0 8,0 7,9 7,4 6,8 6,4 6,4

Storbritannien 7,9 7,6 6,1 5,3 4,9 5,2 5,6

USA 8,1 7,4 6,2 5,3 4,9 4,6 4,6

Japan 4,3 4,0 3,6 3,4 3,2 3,2 3,1

Norge 3,2 3,5 3,5 4,4 4,9 4,5 4,2

Beskæftigelse

Vækst, pct.

EU28 -0,4 -0,4 1,1 1,1 1,4 0,8 0,8

Euroområdet -0,4 -0,8 0,7 1,0 1,4 1,0 1,0

Tyskland 1,1 0,6 0,8 0,9 1,1 0,9 0,9

Frankrig 0,1 0,1 0,2 0,4 1,1 0,7 0,9

Italien -1,4 -2,4 0,3 0,8 1,2 0,7 0,7

Spanien -4,9 -3,5 1,1 3,0 2,8 2,1 1,8

Nederlandene -0,6 -1,2 -0,3 1,0 1,4 1,3 1,3

Belgien 0,4 -0,3 0,4 0,9 1,1 0,9 0,9

Østrig 0,8 -0,1 0,8 0,5 0,8 0,8 0,9

Finland 0,9 -0,7 -0,5 -0,4 0,2 0,3 0,4

Danmark 2) -0,7 0,0 1,0 1,3 1,6 1,0 0,9

Sverige 0,7 1,0 1,4 1,5 1,8 1,3 0,9

Storbritannien 1,1 1,2 2,4 1,8 1,2 0,5 0,3

USA 1,8 1,0 1,6 1,7 1,7 1,0 0,5

Japan 0,0 0,6 0,6 0,4 0,8 0,3 0,2

Norge 2,1 1,1 1,2 0,3 0,0 0,6 1,0

1) Ledighedsbegrebet er sammenligneligt på tværs af lande, men afviger fra den danske registrerede

ledighed. Opgørelsen er interviewbaseret og laves på baggrund af en stikprøve. Ledigheden inkluderer

en række andre grupper ud over dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvis de svarer, at de ønsker

og kan tiltræde et job. Metoden svarer til den danske AKU-opgørelse.

2) Egne beregninger.

3) Egne beregninger, opgjort efter dansk definition - den registrerede bruttoledighed.

Kilde: EU-kommissionens efterårsprognose, november 2016, Danmarks Statistik og egne beregninger.

150

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines