Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.5

Nøgletal for den internationale økonomi – offentlig saldo

Samlet offentlig saldo

Pct. af BNP

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EU28 -4,3 -3,3 -3,0 -2,4 -2,0 -1,7 -1,6

Euroområdet -3,6 -3,0 -2,6 -2,1 -1,8 -1,5 -1,5

Tyskland 0,0 -0,2 0,3 0,7 0,6 0,4 0,3

Frankrig -4,8 -4,0 -4,0 -3,5 -3,3 -2,9 -3,1

Italien -2,9 -2,7 -3,0 -2,6 -2,4 -2,4 -2,5

Spanien -10,5 -7,0 -6,0 -5,1 -4,6 -3,8 -3,2

Nederlandene -3,9 -2,4 -2,3 -1,9 -0,8 -0,3 -0,1

Belgien -4,2 -3,0 -3,1 -2,5 -3,0 -2,3 -2,4

Østrig -2,2 -1,4 -2,7 -1,0 -1,5 -1,3 -1,1

Finland -2,2 -2,6 -3,2 -2,8 -2,4 -2,5 -2,0

Danmark 1) -3,5 -1,0 1,4 -1,3 -1,4 -1,6 -0,9

Sverige -1,0 -1,4 -1,6 0,2 0,0 -0,1 0,1

Storbritannien -8,3 -5,7 -5,7 -4,3 -3,5 -2,8 -2,3

USA -8,9 -5,3 -4,9 -4,4 -4,6 -4,2 -4,0

Japan -8,7 -7,7 -6,2 -5,3 -5,0 -5,1 -5,0

Norge 13,8 10,8 8,8 6,4 4,1 3,4 3,7

Samlet strukturel offentlig saldo 2)

Pct. af BNP

EU28 -2,7 -1,8 -1,8 -1,7 -1,6 -1,6 -1,5

Euroområdet -2,1 -1,4 -1,1 -1,0 -1,2 -1,3 -1,3

Tyskland -0,2 0,1 0,8 0,8 0,6 0,4 0,5

Frankrig -4,2 -3,3 -2,9 -2,6 -2,5 -2,3 -2,6

Italien -1,5 -1,0 -1,2 -1,1 -1,6 -2,2 -2,4

Spanien -3,4 -2,0 -1,9 -2,8 -3,8 -3,8 -3,8

Nederlandene -2,1 -1,0 -0,7 -1,2 -0,5 -0,2 0,0

Belgien -3,4 -2,7 -2,9 -2,6 -2,7 -2,0 -2,2

Østrig -1,9 -1,2 -0,7 0,0 -1,0 -0,9 -1,0

Finland -1,3 -1,4 -1,8 -1,4 -1,3 -1,6 -1,4

Danmark 1) -0,7 -0,4 -0,9 -0,5 -0,3 -0,5 -0,2

Sverige 0,2 0,1 -0,4 0,3 -0,3 -0,3 0,1

Storbritannien -6,5 -4,4 -5,4 -4,5 -3,8 -2,9 -2,3

USA 3) -7,4 -4,1 -4,0 -4,0 -4,4 -4,7 -6,0

Japan 3) -8,1 -8,3 -6,6 -6,2 -5,6 -5,9 -5,2

Norge 3), 4) 0,2 -0,4 -0,7 0,3 -0,6 -1,1 -1,3

1) Egne beregninger.

2) Den strukturelle saldo er den underlæggende offentlige saldo, korrigeret for konjunktur og

engangsudgifter.

3) OECD, Economic Outlook 100, november 2016.

4) Kun Norges fastland, dvs. ekskl. aktiviteter direkte relateret til olieudvinding i Nordsøen.

Kilde: OECD, Economic Outlook 100, november 2016, EU-kommissionens efterårsprognose, november

2016, samt egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 151

More magazines by this user
Similar magazines