Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.6

Befolkning og arbejdsmarked

1.000 personer

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Samlet befolkning 5.615 5.643 5.683 5.726 5.763 5.797

I arbejdsstyrken 2.905 2.916 2.944 2.976 3.002 3.025

Samlet beskæftigelse 2.766 2.794 2.829 2.873 2.901 2.926

- Beskæftigede på ordinært arbejdsmarked 1) 2.693 2.718 2.755 2.827 2.859 2.888

- Støttet beskæftigelse 2) 73 75 74 78 81 84

Ledighed, netto 117 107 102 90 87 86

Ledighed, brutto (inkl. aktivering) 3) 153 134 123 111 108 106

Uden for arbejdsstyrken 2.710 2.727 2.739 2.749 2.761 2.772

Aktiverede dagpenge- og

kontanthjælpsmodtagere 3) 36 27 21 21 21 20

Førtidspensionister uden for

arbejdsstyrken 213 201 194 190 182 178

Efterlønsmodtagere 97 89 80 70 61 44

Personer under 15 år 973 966 961 959 959 959

Folkepensionister uden for arbejdsstyrken 884 912 940 961 978 997

Øvrige uden for arbejdsstyrken 506 532 542 548 560 574

Anm.: I opgørelsen af dagpengemodtagere inkluderes modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Modtagere af uddannelseshjælp, særlig uddannelsesydelse og kontantydelse inkluderes i opgørelsen

af kontanthjælpsmodtagere.

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i nationalregnskabet, og den støttede

beskæftigelse, hvis grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i afgrænsningen af beskæftigelsen

i de to kilder er opgørelsen behæftet med en vis usikkerhed.

2) Omfatter personer i beskæftigelse med løntilskud (herunder fleksjob og skånejob). Antallet af personer

i fleksjob er nedjusteret fra 2016 og frem som følge af en ændret fremskrivningsmetode.

3) Antallet af aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er opgjort

inkl. personer i støttet beskæftigelse.

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger.

152

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines