Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.14

Bruttoværditilvækst (BVT)

Andel

Pct.

Gns. årlig vækst

Realvækst, pct.

2015 95-08 95-15 2015 2016 2017 2018

BVT i alt 100 2,0 1,5 1,4 0,8 1,5 1,8

Offentlig sektor 22 1,2 1,0 0,3 -0,4 0,2 0,3

Privat sektor 78 2,3 1,6 1,7 1,1 1,9 2,2

Privat sektor ekskl. råstof 76 2,3 1,8 2,1 1,3 1,9 2,3

Private byerhverv 66 2,4 1,8 2,3 1,5 2,1 2,4

Anm.: Private byerhverv består af fremstilling, byggeri og privat service ekskl. søtransport.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Tabel B.15

Timeproduktivitet i udvalgte erhverv

Gns. årlig vækst

Realvækst i pct. 95-08 95-15 2015 2016 2017 2018

Samlet 1,0 1,0 0,3 -0,8 0,5 0,9

Byggeriet 0,2 0,5 0,2 -3,0 0,7 1,0

Industri 2,3 3,0 1,4 0,3 1,8 2,5

Private serviceerhverv 0,6 0,7 -0,0 -1,1 0,4 0,9

Private byerhverv 0,9 1,1 0,3 -1,0 0,6 1,1

Anm.: Timeproduktiviteten er defineret som bruttoværditilvæksten i faste priser i forhold til det samlede

antal præsterede timer. Private serviceerhverv er ekskl. søtransport. Private byerhverv består af fremstilling,

byggeri og privat service ekskl. søtransport.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 159

More magazines by this user
Similar magazines