Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.16

Bidrag til stigningen i husholdningernes reale disponible indkomst 1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pct.-point

Realindkomst før afgiftsbidrag 0,6 2,7 2,9 2,1 3,6 1,1 1,2

Afgiftsbidrag 2) -0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Vækst i real disponibel indkomst i alt 3) 0,0 2,8 3,1 2,3 3,9 1,2 1,3

Bidrag

- Lønsum 4) -0,8 0,7 1,2 1,5 2,2 1,4 1,4

- Pensionsbidrag 5) 0,2 -0,4 0,0 0,2 0,5 0,1 -0,1

Lønsum ekskl. pensionsbidrag -0,6 0,3 1,2 1,8 2,7 1,5 1,3

Samlede offentlige indkomstoverførsler 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0

I alt lønindkomst (ekskl. pensionsbidrag)

og overførsler -0,5 0,7 1,4 1,9 2,9 1,6 1,3

Nettorenteindkomst 0,6 0,9 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0

Aktieudbytter mv. 6) -0,2 0,3 0,9 -0,1 -0,1 0,1 0,1

Udbetalinger fra pensionsordninger 5) -0,1 -0,5 0,2 1,5 -0,2 0,0 0,1

Ændret beskatning 7) -0,4 1,4 0,2 -0,5 0,0 0,0 -0,1

Selvstændige og ejerboliger 0,3 0,2 0,3 -0,8 0,2 0,0 0,2

I øvrigt 8) 0,3 -0,2 0,1 0,0 1,0 -0,6 -0,3

Udbetalinger af efterlønsbidrag 9) 3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt inkl. udbetalinger af

efterlønsbidrag 8) 3,1 -0,2 3,1 2,3 3,9 1,2 1,3

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren.

2) Afgiftsbidrag er defineret som forskellen på udviklingen i forbruger- og nettoprisindekset.

3) Den korrigerede indkomst, jf. figur 3.2.

4) Vedrørende lønmodtagere bosiddende i Danmark.

5) Arbejdsmarkedspensioner mv. (men ikke individuelle pensionsordninger i pengeinstitutter mv.).

6) Inkl. udlodninger fra investeringsforeninger.

7) Dækker alene over diskretionære personskatteændringer.

8) Vedrører blandt andet den automatiske opregulering af beløbsgrænserne på skatteskalaen i forhold til

den nominelle indkomstudvikling samt strejkeunderstøttelse og -bidrag.

9) ”Efterlønsbidrag” er tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 2012 fratrukket en anslået stigning i bidrag til

individuelle pensionsordninger.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

160

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines