Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.19

Husholdningernes formue 1)

Niveau

ultimo

2015

Mia. kr.

Gns.

95-15 2014 2015 2016 2017 2018

Realvækst, pct.

Boliger 2) 3.294 4,3 3,6 6,5 1,8 3,3 2,5

Biler 267 1,5 2,0 4,5 2,7 3,4 3,3

Finansiel formue ”direkte ejet” 78

Heraf: Gæld i realkredit mv. 3) -1.833 4,4 -0,8 -1,3 1,8 0,7 2,8

Aktier mv. 4) og obligationer 1.911 5,6 11,5 13,3 4,0 2,7 2,5

I alt ”direkte ejet” 5) nettoformue 3.638 4,8 10,7 15,4 3,5 4,8 3,7

Pensionsformuer 6) 2.119 5,7 9,8 4,0 5,0 1,6 0,9

I alt nettoformue 5) 5.757 5,1 10,4 10,9 4,0 3,7 2,7

Heraf finansiel nettoformue 2.196

Anm.: De finansielle størrelser er opgjort på grundlag af nationalregnskabets finansielle konti. Opgørelsen

er til kursværdi. Fastprisberegningen bruger deflatoren for det private forbrug i nationalregnskabet.

1) Husholdninger er i Økonomisk Redegørelse opgjort inkl. NPISH-sektoren.

2) Boligformuen er inkl. grundværdier og omfatter alle boliger ejet af husholdningerne inkl. udlejningsejendomme.

Stigningsprocenterne vedrører (som for de øvrige poster) boligformuens vækst gennem

årene.

3) Husholdningernes mellemværende med pengeinstitutter er regnet netto.

4) Inkl. investeringsforeningsbeviser og unoterede aktier.

5) Opgørelsen er ikke total. Der mangler blandt andet husholdningernes andel af virksomhedernes kapital

(i enkeltmandsvirksomheder, ekskl. privatejede lejeboliger som indgår i boligformuen).

6) Såvel kollektive som individuelle pensionsformuer (i fx pengeinstitutter). Skønsmæssigt korrigeret

for udskudt skat.

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken og egne beregninger.

164

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines