Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.22

Ejendomsmarked og byggeri

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejendomsmarked

Stigning (pct.) i prisen for omsatte enfamiliehuse 1) 2,7 3,4 6,0 4,0 4,0 4,0

Antal tinglyste salg af enfamiliehuse (1.000) 2) 33,0 36,1 43,1 - - -

Stigning (pct.) i prisen for omsatte ejerlejligheder 1) 8,6 8,5 10,2 - - -

Antal tinglyste salg af ejerlejligheder (1.000) 2) 13,6 16,4 20,1 - - -

Boligbyggeri

Bruttoinvesteringer (realvækst, pct.) -7,8 8,6 3,8 4,0 6,0 8,0

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 1,6 2,0 1,9 - - -

Fuldført (mio. kvadratmeter) 2,1 2,0 2,0 - - -

Erhvervsbyggeri

Påbegyndt (mio. kvadratmeter) 2,5 2,1 1,8 - - -

1) Stigningen er korrigeret for udviklingen i antallet af bolighandler.

2) Danmarks Statistik offentliggør ikke antallet af salg, men i stedet antal tinglyste salg i almindelig fri

handel.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

166

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines