Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Bilagstabeller

Tabel B.28

Indkomstoverførsler

Mia. kr.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

A-dagpenge (ekskl. aktiverede) 18,1 15,4 14,5 13,6 13,4 13,5

Kontanthjælp 1) (ekskl. aktiverede) 19,5 20,3 22,5 25,2 26,8 28,5

Feriedagpenge 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7

Førtidspension 2) 42,8 42,0 41,2 40,5 39,4 39,1

Ressourceforløb 0,1 0,9 3,2 4,8 5,6 6,2

Efterløn 17,0 16,1 14,4 12,8 11,0 8,1

Revalideringsydelse 1,8 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2

Sygedagpenge 12,8 12,5 11,9 11,9 12,6 12,9

Barselsdagpenge 9,2 9,5 9,5 10,1 10,3 10,7

Boligydelse og boligsikring 13,3 13,8 14,2 14,4 14,9 15,2

Børne- og ungeydelse 14,5 14,5 14,5 14,6 14,7 14,8

Øvrige overførsler 3) 34,3 34,1 32,6 30,6 30,4 30,9

SU 18,8 20,2 20,5 20,4 20,9 20,9

Folkepension 4) 114,0 119,4 124,0 128,4 133,6 138,8

Øvrige pensioner 5) 27,5 28,4 28,8 28,7 29,1 29,6

I alt 343,0 347,9 352,4 356,2 362,6 368,7

I alt, ekskl. folkepension og øvrige

pensioner 203,3 201,9 201,5 201,1 202,1 202,6

I alt, ekskl. SU, folkepension og

øvrige pensioner 184,5 181,8 181,0 180,7 181,2 181,7

1) Skattepligtige og ikke-skattepligtige ydelser, herunder integrationsydelse.

2) Inkl. førtidspension til pensionister i udlandet.

3) Arbejdsmarkedsydelse, ydelser til aktiverede, børnetilskud, tilskud til friplads i daginstitutioner, ledighedsydelse,

særlig uddannelsesydelse, grøn check og fleksydelse mv.

4) Inkl. personlige tillæg og varmetillæg til pensionister samt pensioner til pensionister i udlandet.

5) Tjenestemandspensioner, indekstillæg, delpension mv.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 171

More magazines by this user
Similar magazines