Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Økonomisk Redegørelse

December 2016

Økonomi- og indenrigsminister

Simon Emil Ammitzbøll

Dette er den første Økonomisk Redegørelse,

siden den nye trekløverregering trådte til.

Det er også den første, hvor vi for alvor kan

lægge krisen bag os. Der har været vækst i dansk

økonomi hvert år siden 2009. Beskæftigelsen

er i stærk fremgang.

Det er en god udvikling. Både fordi flere får

mulighed for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet

og forsørge sig selv, og fordi vækst giver

velstand og større muligheder. Økonomisk vækst

er fundamentet for regeringens vision om et

friere, rigere og mere trygt Danmark.

Men nye udfordringer opstår også, efterhånden

som den gode udvikling i BNP og beskæftigelse

fortsætter. Allerede nu er der tegn på, at arbejdsmarkedet

strammer til. Ledigheden er lav, og flere

virksomheder melder om vanskeligheder med at

rekruttere. Egentlige kapacitetsbegrænsninger

rykker tættere på. Vi risikerer igen at komme i en

situation, hvor virksomhederne må sige nej til

ordrer eller tilbyde uholdbart høje lønstigninger for

at få adgang til den nødvendige arbejdskraft.

Regeringen har sat sig det mål at føre en politik,

der øger beskæftigelsen med 55-60.000 personer,

og løfter velstanden med 80 mia. kr. Det skaber

grundlaget for, at den gode udvikling kan fortsætte,

og flere visioner kan blive til virkelighed.

www.oim.dk

More magazines by this user
Similar magazines