Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

Figur 1.34

Færre med dansk oprindelse, men stigende beskæftigelse for alle på tværs af herkomst

1.000 personer 1.000 personer

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

-20

-20

-40

Dansk

oprindelse

Indvandrere,

vestlige

Indvandrere,

ikke-vestlige

Efterkommere

-40

I alt Demografi Øget beskæftigelsesfrekvens

Anm.: Figur 1.34 viser bidrag til ændring i beskæftigelsen fordelt på herkomst, 2013-2016 (1. kvartal). I beregningen

af frekvensbidragene fra arbejdsmarkedskategorier er der renset for betydningen af ændringer

i befolkningssammensætningen (køn, 1-års aldersintervaller og herkomst).

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

Beskæftigelsesfrekvensen er ikke blot steget for personer med dansk oprindelse. Den er

også steget for indvandrere fra både vestlige og ikke-vestlige lande samt for efterkommere.

Stigningen har været størst for indvandrere fra vestlige lande og mindst for indvandrere fra

ikke-vestlige lande, jf. figur 1.35.

Den beskedne stigning i beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere i forhold til fx

vestlige indvandrere skal ses i sammenhæng med den seneste tids relativt store tilgang af

flygtninge, som har trukket beskæftigelsesfrekvensen for hele gruppen ned. Det skyldes, at

der er en større andel flygtninge blandt ny-indvandrede fra ikke-vestlige lande. I løbet af 2016

er antallet af nye flygtninge faldet markant.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande, der har opholdt sig i Danmark i mindst fem år, har haft en

stigning i beskæftigelsesfrekvensen omtrent svarende til udviklingen for indvandrere fra vestlige

lande – og større end for personer med dansk oprindelse. Det er således et fald i beskæftigelsesfrekvensen

blandt nytilkomne fra ikke-vestlige lande, som ligger bag den beskedne

stigning i beskæftigelsesfrekvensen for personer med denne herkomst. Det skal i høj

grad ses i sammenhæng med de seneste års tilgang af flygtninge.

For vestlige indvandrere tegner der sig det omvendte billede. Beskæftigelsesfremgangen er

her størst for de ny-indvandrede – som netop i stigende grad kommer til Danmark for at

arbejde – og mindst for personer, der har opholdt sig i Danmark i en længere periode, jf. figur

1.36. Det kan fx skyldes, at en del er medfølgende ægtefæller, der ikke søger job, eller medfølgende

børn, der nu er over 18 år, men studerer i Danmark. Også her er der dog tale om en

mærkbar stigning i beskæftigelsesfrekvensen.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 29

More magazines by this user
Similar magazines