Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

I perioden 2008-2015 er bidraget til BNP-væksten fra det offentlige forbrug i gennemsnit 0,1

pct.-point højere med output-metoden end med inputmetoden. Danmarks Statistik offentliggør

fortsat realvæksten i det offentlige forbrug opgjort efter begge metoder.

Tabel 1.3

Realvækst i det offentlige forbrug målt ved input og output metoden

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stigning i pct.

Input 2,5 2,3 0,5 -1,9 0,9 -0,4 1,4 0,9

Output 3,2 3,0 1,6 -0,6 0,8 -0,1 1,2 0,6

Forskel (pct.-point) 0,7 0,7 1,1 1,3 -0,1 0,3 -0,2 -0,3

Kilde: Danmarks Statistik.

Højere produktivitet

Modsat BNP og produktion (BVT) er opgørelsen af antallet af præsterede timer revideret ned.

Det gælder både niveauet og udviklingen siden 2012. Dermed er produktivitetsvæksten højere,

og de senere års observerede stilstand gør sig ikke længere gældende, jf. figur 1.41. Med

den højere produktivitetsvækst er Danmark således ikke længere det land, der blandt sammenlignelige

lande har haft den svageste udvikling i timeproduktiviteten, jf. figur 1.42. Der er

dog i en international sammenhæng fortsat tale om en moderat udvikling.

Figur 1.41

Stærkere udvikling i timeproduktiviteten i

den private sektor

Figur 1.42

Større vækst i BNP pr. arbejdstime

1995-2015

Indeks (1995=100) Indeks (1995=100)

135

135

Pct.

5

Pct.

5

130

125

130

125

4

4

120

120

3

3

115

115

2

2

110

105

110

105

1

1

100

95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15

Efter revision

Før revision

100

0

KOR

POL

IRL

CZE

HUN

TUR

ISL

SWE

AUS

USA

FIN

JPN

UK

AUT

ISR

FRA

CHE

DEU

CAN

PRT

NLD

GRC

DK (rev.)

NOR

NZL

BEL

DK

ESP

MEX

ITA

0

Anm.: I figur 1.41 er den private sektor opgjort uden råstofudvinding. I figur 1.42 angiver den stiplede linje

OECD-gennemsnit.

Kilde: Danmarks Statistik og OECD.

34

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines