Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 1

Sammenfatning

1.5 Bilagstabel

Tabel 1.4

Nøgletal fra vurderingen i december og sammenligning med skøn fra august

2016 2017 2018

Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.

Realvækst, pct.

Privat forbrug 1,9 1,9 1,6 1,8 2,0

Samlet offentlig efterspørgsel 0,6 0,4 0,4 0,7 0,4

- heraf offentligt forbrug 1,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1)

- heraf offentlige investeringer -3,3 0,7 -0,2 0,6 -2,5

Boliginvesteringer 4,0 4,0 6,0 6,0 8,0

Faste erhvervsinvesteringer 3,6 1,5 4,7 3,8 3,9

I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 1,8 1,5 1,7 1,8 2,0

Lagerændringer (vækstbidrag) -0,1 -0,2 0,1 0,0 0,0

I alt indenlandsk efterspørgsel 1,7 1,3 1,8 1,7 2,0

Eksport 1,0 0,6 3,3 2,4 2,7

- heraf industrieksport 3,6 2,1 3,4 2,8 2,9

Samlet efterspørgsel 1,5 1,0 2,3 2,0 2,3

Import 2,7 1,3 4,1 3,0 3,4

- heraf vareimport 3,8 0,9 4,0 2,9 3,3

BNP 0,9 0,8 1,5 1,5 1,7

BNP efter outputmetoden (beregningsteknisk) 2) - 0,9 - 1,6 1,8

Bruttoværditilvækst 0,8 0,8 1,5 1,5 1,8

- heraf i private byerhverv 1,6 1,5 2,1 2,1 2,4

Ændring i 1.000 personer

Arbejdsstyrke, i alt 29 32 21 26 23

Beskæftigelse, i alt 38 44 24 29 25

- heraf i den private sektor 41 48 23 28 23

- heraf i offentlig forvaltning og service -3 -4 1 1 2

Bruttoledighed -10 -12 -4 -3 -2

Konjunkturgab, pct.

Outputgab -0,9 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

Beskæftigelsesgab -1,2 -0,8 -0,9 -0,4 -0,1

Ledighedsgab 0,6 0,3 0,4 0,1 0,0

36

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines