Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Økonomisk Redegørelse

December 2016

I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

ikke summer til totalen.

Denne publikationen er udarbejdet af

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Omslag: whitecloud.dk

Tryk: Rosendahls

Oplag: 1.000

Pris: 150 kr. inkl. moms

ISBN: 978-87-999120-7-0

Elektronisk publikation

ISBN: 978-87-999120-8-7

Publikationen kan hentes på

Økonomi- og Indenrigsministeriets

hjemmeside oim.dk

More magazines by this user
Similar magazines