Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 2

International økonomi og finansielle markeder

Figur 2.15

BNP-vækst i Sverige, Norge og Finland

Figur 2.16

Boligpriser i Sverige, Norge og Finland

Pct. (å/å)

Pct. (å/å)

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

-2

-2

-4

-4

-6

-6

-8

-8

-10

-10

-12

-12

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Sverige Norge (fastland) Finland

Indeks (2005=100) Indeks (2005=100)

220

220

200

200

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Sverige Norge Finland

Anm.: For Norge vises BNP ekskl. offshore-aktiviteter relateret til olieproduktion.

Kilde: Eurostat og Thomson Reuters Eikon.

Opsvinget i amerikansk økonomi fortsætter

Efter flere kvartaler med relativt svag BNP-vækst ser den amerikanske økonomi ud til at have

genvundet momentum i andet halvår 2016. Således bød 3. kvartal på forholdsvis stærk

vækst på 0,7 pct. efter henholdsvis 0,2 og 0,4 pct. i 1. kvartal og 2 kvartal, jf. figur 2.17. Det

afspejler fortsat fremgang i det private forbrug samt en positiv udvikling i eksporten. Samtidig

bidrog lagerinvesteringerne atter positivt efter negative vækstbidrag i de fem forudgående

kvartaler.

Erhvervstillidsindikatorerne er steget gennem de seneste kvartaler og peger på fortsat solid

vækst i 4. kvartal. Fremgangen ses navnlig inden for servicesektoren, hvorimod erhvervstilliden

i fremstillingssektoren ligger lavt. Det skal blandt andet ses i lyset af den fortsatte tilpasning

i energisektoren, der også har sat sit negative præg på investeringerne.

De seneste måneder har der også været en stærkere fremgang i beskæftigelsen efter en

forholdsvis svag udvikling i 2. kvartal, jf. figur 2.18. Ledigheden dykkede i november til 4,6

pct. efter at have været relativt stabil det seneste års tid på omkring 5 pct. af arbejdsstyrken,

og er dermed tæt på den amerikanske centralbanks vurdering af det langsigtede strukturelle

niveau. Den udvidede ledighed, som inkluderer personer med marginal tilknytning til arbejdsmarkedet

eller beskæftigede på deltid, som ønsker at arbejde flere timer, er dog fortsat

højere end før krisen. Der vurderes derfor fortsat at være potentiale for øget deltagelse på

arbejdsmarkedet. Lønstigningstakten er gradvist øget over den seneste tid og lå i november

på 2,5 pct. mod godt 2 pct. i starten af 2015.

50

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines