Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 2

International økonomi og finansielle markeder

Udsigt til lidt stærkere fremgang i nye vækstøkonomier

Den indiske økonomi er fortsat den hurtigst voksende blandt de store nye vækstøkonomier,

jf. figur 2.19. Der ventes BNP-vækst på lige over 7 pct. i de kommende år, trukket af fremgang

i de private indkomster som følge af stærkere reallønsvækst. Samtidig ventes nye

reformer, herunder især indførelsen af den nationale moms på varer og tjenesteydelser, at

bidrage til at øge det langsigtede vækstpotentiale og stimulere de private investeringer.

I Kina er der fortsat en gradvis omstilling i gang mod en vækststi, der i højere grad er drevet

af privatforbrug og servicesektoren frem for investeringer og eksportorienteret fremstillingsindustri.

Således er de private investeringer aftaget, mens væksten i detailsalget og servicesektoren

har været stabil, jf. figur 2.20. Efter et relativt svagt 1. kvartal tog væksten i Kina til i

2. og 3. kvartal, blandt andet drevet af vedvarende høj kreditvækst og øgede investeringer i

statsejede virksomheder. Penge- og finanspolitiske lempelser har bidraget til at stabilisere

økonomien i kølvandet på en periode med usikkerhed om den finansielle stabilitet og valutakursen.

Faldet i den kinesiske valutareserve er dog fortsat i de seneste måneder, og meget

høj kreditvækst samt tiltagende vækst i boligpriserne indebærer risici for den finansielle stabilitet

og for en efterfølgende hård opbremsning af væksten.

Figur 2.19

BNP-vækst i BRIK-landene

Figur 2.20

Industriproduktion, detailsalg og

investeringer i Kina

Pct. (å/å)

Pct. (å/å)

Pct. (å/å)

Pct. (å/å)

20

20

30

30

15

15

25

25

10

5

0

10

5

0

20

15

20

15

-5

-5

10

10

-10

-10

5

5

-15

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

-15

0

2013 2014 2015 2016

0

Brasilien Rusland Indien Kina

Industriproduktion Detailsalg Faste investeringer

Kilde: Thomson Reuters Eikon og egne beregninger.

Den økonomiske situation i Brasilien og Rusland ser ud til at vende meget gradvist. I 2017

ventes en tilbagevenden til positiv vækst i Rusland. Derimod skønnes væksten først at blive

positiv i Brasilien i løbet af 2017, og for året som helhed ventes en BNP-vækst omkring nul. I

Brasilien er det især stabiliseringen af råvarepriserne og de seneste måneders positive udvikling

i erhvervstilliden, der danner baggrund for en forventning om tiltagende vækst, mens

finanspolitikken fortsat vurderes at være kontraktiv.

52

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines