Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 2

International økonomi og finansielle markeder

på 32,5 mio. tønder om dagen (en reduktion på ca. 1,2 mio. tønder om dagen), som skal

gælde fra 1. januar 2017. Aftalen medførte en stigning i olieprisen, da begrænsningen i udbuddet

kan fremskynde nedbringelse af overudbuddet og lagrene.

Det Internationale Energiagentur (IEA) offentliggjorde den 16. november 2016 sin årlige

langsigtede prognose, World Energy Outlook. Prognosen indeholder opdaterede skøn for

olieprisen på mellemlangt og langt sigt. IEA skønner, at olieefterspørgslen vil fortsætte med

at stige frem til 2040 på trods af en gradvis omstilling mod alternative energikilder. Samtidig

vurderer IEA, at de seneste års betydelige nedskæringer i investeringer i ny produktionskapacitet

endnu ikke er slået fuldt igennem på olieproduktionen, og at en del af reduktionen af

omkostningerne forbundet med efterforskning og udvikling af råolie kan være konjunkturel og

ikke varig. IEA bemærker dog, at en situation med et permanent lavere olieprisniveau ikke

kan udelukkes.

Skønnet for olieprisen er fastsat efter den metode der har været anvendt fra og med Danmarks

Konvergensprogram 2015. For de første 4-5 måneder anvendes futurespriserne.

Herefter anvendes frem til 2020 en metode, der giver lige vægt til futurespriserne og en sti,

hvor olieprisen gradvist tilpasses til 2020-skønnet fra IEA i det centrale ”New Policies Scenario”,

jf. figur 2.28.

Figur 2.27

Oliepris og forskellen mellem udbud og

efterspørgsel på råolie

Figur 2.28

Skøn for olieprisen (løbende priser)

Dollar pr. tønde

120

Mio. tønder om dagen

Underudbud 2

Dollar pr. tønde

120

Dollar pr. tønde

120

100

1

100

100

80

0

80

80

60

-1

60

40

60

40

40

-2

20

20

20

Overudbud

2013 2014 2015 2016

-3

0

2014 2015 2016 2017 2018

0

Efterspørgsel-udbud (h. akse)

Oliepris

Økonomisk Redegørelse IEA Futures

Anm.: Skønnet er dannet på baggrund af observationer frem til og med den 21. november 2016 og World

Energy Outlook, november 2016, Det Internationale Energiagentur.

Kilde: Thomson Reuters Eikon, Det Internationale Energiagentur og egne beregninger.

På baggrund heraf skønnes olieprisen gradvist at stige fra en gennemsnitlig pris på 43,0

dollar pr. tønde til 50,8 dollar pr. tønde i 2017 og 58,7 dollar pr. tønde i 2018, jf. tabel 2.3.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 57

More magazines by this user
Similar magazines