Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 2

International økonomi og finansielle markeder

Betydelige usikkerhedsmomenter for vækstprognosen

Der er både positive og negative risikofaktorer i forhold til vækstudsigterne. De negative risici

knytter sig navnlig til en mulig indførelse af protektionistiske handelspolitikker, muligheden for

hurtigere end forventede rentestigninger samt en hård opbremsning i Kina. På den positive

side kan den indenlandske efterspørgsel være stærkere i de avancerede økonomier, herunder

i kraft af finanspolitiske lempelser i USA og den lave ledighed samt fremgang på boligmarkedet

i Tyskland.

Forringelser af samhandelsvilkårene på tværs af lande udgør en væsentlig risikofaktor for

verdensøkonomien. Der er betydelig usikkerhed om vilkårene og tidshorisonten for Storbritanniens

udmeldelse af EU. Samtidig er der ifølge den internationale verdenshandelsorganisation,

WTO, en tendens blandt G20-landene i retning af flere handelsbegrænsende end

handelsfremmende tiltag. Dertil kommer, at den kommende administration i USA har annonceret,

at man ikke vil implementere Trans-Pacific Partnership-handelsaftalen (TPP), udtrykt

ønske om at genforhandle den nordamerikanske frihandelsaftale, NAFTA, og talt for en mere

konfrontatorisk handelspolitisk linje i forhold til Kina.

Større toldbarrierer på globalt plan vil være skadeligt for det langsigtede vækstpotentiale. Et

regneeksempel fra OECD viser, at en forøgelse af toldbarriererne, der øger omkostningerne

ved varehandel mellem henholdsvis Europa, USA og Kina med 10 pct., kan reducere det

langsigtede BNP-niveau i de tre regioner med omtrent 2 pct., jf. figur 2.29. Sådanne beregninger

er imidlertid forbundet med meget stor usikkerhed og effekterne af handelsrestriktioner

kan være lang tid om at slå fuldt igennem.

Indtil videre har hverken Brexit eller resultatet af præsidentvalget i USA haft en varig negativ

påvirkning på stemningen på de finansielle markeder eller på tilliden hos forbrugere og virksomheder

i USA og euroområdet.

Figur 2.29

Illustration af øgede handelsomkostninger på BNP og handel på langt sigt

Pct.

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

USA Kina Europa Resten af Verden Verden

Pct.

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

BNP Import Eksport

Anm.: Beregning af et scenarie hvor handelsrestriktioner øger omkostningerne for varehandel mellem USA,

Kina og EU med 10 pct.-point.

Kilde: OECD, Economic Outlook, nr. 100, november 2016.

58

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines