Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

egen aktuelle økonomiske situation. Det gælder særligt for boligejere, der har nydt godt af

stigende boligpriser igennem de seneste år, mens personer, der ikke ejer egen bolig, ser lidt

mindre optimistisk på deres egen økonomi, jf. figur 3.4.

Den hurtigst voksende forbrugskomponent ventes at være bilforbruget i de kommende år i

forlængelse af de senere års tendens, jf. tabel 3.1. Det afspejler blandt andet den lavere

registreringsafgift som følge af finanslovsaftalen for 2017.

Tabel 3.1

Nøgletal for det private forbrug

2015 1991-2015 2015 2016 2017 2018

Andel

Gns. årlig

realvækst

Realvækst i pct.

Detailomsætning 30,9 1,4 0,4 1,6 2,1 2,6

- Fødevarer og nydelsesmidler 14,6 0,4 -0,1 0,9 1,8 2,0

- Øvrige varer 16,3 2,5 0,9 2,3 2,4 3,2

Bilkøb 3,7 3,1 6,7 4,5 5,0 4,0

Energi 8,6 0,6 6,8 0,7 2,0 -1,4

- Brændsel 5,9 0,5 9,6 0,0 2,5 -2,5

- Benzin og lign. 2,7 0,8 1,3 2,3 1,0 1,0

Boligbenyttelse 22,4 0,9 0,3 1,1 1,2 1,4

Øvrig service 35,1 1,7 3,1 2,2 1,8 2,6

Forbrug i alt 100,0 1,5 1,9 1,9 1,8 2,0

Forbrug i alt ekskl. brændsel mv. 94,1 1,5 1,4 2,0 1,8 2,3

Turistindtægter -4,9 1,7 4,4 0,0 3,5 3,5

Turistudgifter 4,3 1,5 -0,5 3,5 1,5 2,0

Andel

Forbrugskvote, pct. 1) 99,1 92,3 91,8 92,2 92,6

Forbrugskvote (kerneindkomst), pct. 70,4 68,7 68,2 68,3 68,6

1) Forbrugskvoten er det private forbrug som andel af den korrigerede disponible indkomst (gennemsnittet

er af årene 1995-2015).

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

66

Økonomisk Redegørelse · December 2016