Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Indhold

1. Sammenfatning ............................................................................................................. 7

1.1 Det aktuelle konjunkturbillede ............................................................................... 7

1.2 Finanspolitikken og de offentlige finanser ............................................................ 16

1.3 Bredt funderet fremgang på arbejdsmarkedet ...................................................... 23

1.4 Ekstraordinær revision af nationalregnskabet ...................................................... 30

1.5 Bilagstabel ............................................................................................................ 36

2. International økonomi og finansielle markeder ............................................................. 39

3. Dansk økonomi ............................................................................................................. 63

3.1 Husholdningernes økonomi og boligmarkedet ..................................................... 64

3.2 Eksport og erhvervsinvesteringer ......................................................................... 71

3.3 Produktion, import og betalingsbalance ............................................................... 83

3.4 Arbejdsmarkedet, løn og priser ............................................................................ 91

4. Offentlige finanser og finanspolitik ................................................................................ 107

4.1 Finanspolitikken i de kommende år ...................................................................... 108

4.2 Den faktiske offentlige saldo ................................................................................. 112

4.3 Den strukturelle offentlige saldo ........................................................................... 116

4.4 Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner ........................................................ 121

4.5 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer ................................................ 122

4.6 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning ...................................................................... 127

4.7 Offentlig gæld og statens nettofinansieringsbehov .............................................. 129

Bilag 4.1 De offentlige udgifter og indtægter .............................................................. 135

Bilag 4.2 Engangsforhold i 2013-2018 ........................................................................ 141

Bilagstabeller ........................................................................................................................ 147

Redaktionen er afsluttet den 9. december 2016.

More magazines by this user
Similar magazines