Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Tabel 3.2

Boliginvesteringer og boligpriser

2014 2015 2016 2017 2018

Pct.

Boliginvesteringer (realvækst) 8,6 3,8 4,0 6,0 8,0

Boligpriser (løbende priser) 3,4 6,0 4,0 4,0 4,0

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

De stigende boligpriser i dele af landet giver anledning til fortsat årvågenhed. Der er blandt

andet en risiko for, at de lave renter efterhånden kan give anledning til en uholdbar udvikling i

låntagningen blandt de danske husholdninger. Den samlede låntagning for husholdningerne

udvikler sig imidlertid fortsat kun behersket.

Samtidigt er de lange renter på det seneste begyndt at stige lidt. Stigningen i de lange renter

kommer fra et historisk lavt niveau, mens de korte renter fortsat er negative. Stigende lange

renter kan virke svagt afdæmpende på udlånsvæksten i de næste år.

Figur 3.7

Fuldført byggeri

Figur 3.8

Ændring i boligpriser deflateret med

byggeomkostningerne siden 2005

1.000 boliger 1.000 boliger

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 99 03 07 11 15

Øvrige boliger Etageboliger Enfamiliehuse og rækkehuse mv.

Pct.

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

Kbh

Kbh

omegn

Østjylland

Fyn

Nordjylland

Østsjælland

Nordsjælland

Sydjylland

Vestjylland

Vest- og

Sydsjælland

Bundpunkt Toppunkt 2. kvartal 2016

Pct.

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

Anm.: I figur 3.7 dækker enfamiliehuse og rækkehuse mv. også over kæde- og dobbelthuse. I figur 3.8 er

boligpriserne deflateret med udviklingen i de samlede byggeomkostninger. Toppunkt er 3. kvartal

2006, hvor priserne toppede på landsplan, mens bundpunktet er 4. kvartal 2012, hvor priserne på

landsplan nåede det laveste niveau.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Der er indgået en politisk aftale om et nyt system for ejendomsvurderinger, som skal træde i

kraft i 2019. Det fremgår af aftalen, at partierne bag vil indgå en aftale om fremtidig boligbeskatning,

inden lovforslaget om ejendomsvurderinger 3. behandles i Folketinget. Samtidig har

regeringen tilkendegivet, at den vil fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden. En

68

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines