Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

vækst i byggeriet fra en fremgang på 4 pct. i 2016 til 6 pct. i 2017 og en yderligere acceleration

til 8 pct. i 2018.

Boks 3.1

Byggeriet i Københavns Kommune når nye højder

Boligbyggeriet i Københavns Kommune har typisk kun udgjort en mindre andel af det samlede nybyggeri i

Danmark. Det skyldes blandt andet, at Københavns Kommune forholdsvis tidligt blev bebygget, så der kun

var begrænsede muligheder for at udvide antallet af boliger i kommunen. Men i det seneste årti er en række

områder blevet omdannet til nye beboelsesområder. Det gælder blandt andet havneområder og Ørestaden.

Det har medført, at byggeaktiviteten i København i øjeblikket udgør en historisk høj andel af den samlede

byggeaktivitet i Danmark, jf. figur a. Den meget høje andel af byggeaktiviteten skyldes dog også i høj grad,

at der aktuelt bygges forholdsvis lidt uden for København.

Der er tegn på, at de stigende priser på ejerlejligheder har skubbet til byggeaktiviten i København, hvor

niveauet for tilladt byggeri aktuelt er højere, end det var tilfældet i midten af 2000’erne. Også byggeri under

opførelse og påbegyndt byggeri er på nogenlunde de samme niveauer som i midten af 2000’erne, mens det

fuldførte byggeri fortsat er noget under den tidligere top. Det skyldes primært, at det igangværende byggeri

endnu ikke er blevet fuldført, og der kan således forventes en stigning i antallet af fuldførte boliger i Københavns

Kommune i de kommende år. Det stigende udbud af lejligheder i Københavns Kommune vil isoleret

set være med til at dæmpe prisudviklingen på lejligheder, som har været kraftig de senere år.

Figur a

Københavns kommunes andel af den

samlede byggeaktivitet i Danmark

Figur b

Byggeaktiviteten i Københavns Kommune

Pct.

40

Pct.

40

1.000 boliger 1.000 boliger

7

7

6

6

30

30

5

5

20

20

4

3

4

3

10

10

2

2

1

1

0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Tilladt byggeri

Påbegyndt byggeri

0

0

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Tilladt byggeri

Påbegyndt byggeri

0

Byggeri under opførelse

Fuldført byggeri

Byggeri under opførelse

Fuldført byggeri

Anm.: I figur a er andelen opgjort som antal påbegyndte boliger i Københavns Kommune som procent af

antal påbegyndte boliger i hele landet. Andelen er vist som et fire kvartalers glidende gennemsnit.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

70

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines