Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Tabel 3.6

Udvikling i BVT

Andel 2015 1995-2015 2015 2016 2017 2018

Pct.

Gns. årlig

vækst

Realvækst, pct.

BVT i alt 100 1,5 1,4 0,8 1,5 1,8

Offentlig sektor 22 1,0 0,3 -0,4 0,2 0,3

Privat sektor 78 1,6 1,7 1,1 1,9 2,2

Privat sektor ekskl. råstof 76 1,8 2,1 1,3 1,9 2,3

Private byerhverv 66 1,8 2,3 1,5 2,1 2,4

Anm.: Private byerhverv omfatter fremstilling, byggeriet og privat service ekskl. søtransport.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Over de seneste år har timeproduktiviteten været stigende. I 2015 og 2016 ser fremgangen i

produktionen imidlertid ud til i høj grad at komme fra, at virksomhederne ansætter flere medarbejdere.

Det afspejler en vis afdæmpning af timeproduktiviteten (målt som BVT pr. arbejdstime),

som dog vurderes at være af midlertidig karakter, jf. tabel 3.7. En stor del af beskæftigelsesfremgangen

i 2016 ventes desuden at ske i serviceerhvervene, som traditionelt har en

lav produktivitetsvækst. 2 I 2017 og 2018 ventes produktiviteten igen at tage til, især trukket af

industrien.

Tabel 3.7

Timeproduktivitet i udvalgte erhverv

1995-2015 2014 2015 2016 2017 2018

Gns. årlig

vækst

Realvækst, pct.

Samlet 1,0 1,5 0,3 -0,8 0,5 0,9

Byggeriet 0,5 2,1 0,2 -3,0 0,7 1,0

Industri 3,0 1,5 1,4 0,3 1,8 2,5

Private serviceerhverv 0,7 1,9 0,0 -1,1 0,4 0,9

Private byerhverv 1,0 1,4 0,3 -1,0 0,6 1,1

Anm.: Private serviceerhverv er ekskl. søtransport.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

2 Se Økonomisk Analyse: Produktivitet og konkurrence. Finansministeriet, januar 2016.

86

Økonomisk Redegørelse · December 2016

More magazines by this user
Similar magazines