Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Samtidig er serviceerhverv kendetegnet ved en lavere gennemsnitlig arbejdstid end andre

brancher, jf. figur 3.38. Den store stigning i beskæftigelsen i serviceerhverv har bidraget til at

trække den gennemsnitlige arbejdstid for den samlede private sektor lidt ned.

Hastigt stigende arbejdsstyrke

Arbejdsstyrken udvides aktuelt i et hastigt tempo og forventes at stige med 81.000 personer

fra 2015 til 2018. Til sammenligning steg arbejdsstyrken med 35.000 personer i de tre år fra

2012 til 2015. Dermed ventes arbejdsstyrken i 2018 at være 15.000 personer større end i

2008, som var kendetegnet ved overophedning på arbejdsmarkedet.

En del af stigningen i arbejdsstyrken afspejler en større befolkning i alderen 15-64 år, men

erhvervsfrekvensen – dvs. arbejdsstyrkens andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder –

vokser også, jf. figur 3.39. I 2018 vurderes erhvervsfrekvensen at udgøre knap 82 pct. af

befolkningen i den erhvervsaktive alder, hvilket fortsat er knap 2 pct.-point lavere end i 2008,

primært fordi flere unge er under uddannelse. Mulighederne for at flere kan træde ind på

arbejdsmarkedet indsnævres imidlertid, efterhånden som arbejdsstyrkegabet lukkes.

Arbejdsstyrkegabet afspejler udsving i arbejdsstyrken, der følger af konjunkturerne. Det kan

fx være kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsstyrken, studerende uden deltidsjob eller

unge, som påbegynder et studium i stedet for at finde et arbejde, når jobmulighederne er

mindre gode, men som har det til fælles, at de alle ville have eller søge et job i en normal

konjunktursituation.

Arbejdsstyrkegabet er opgjort til knap 15.000 personer i 2016, men forventes at være tæt på

nul i 2018, jf. figur 3.40. Fra 2011 udgør studerende den største andel af ledige arbejdskraftressourcer

i gabet. I takt med at konjunkturerne forbedres, forventes det, at der vil være færre

studerende uden job, blandt andet som følge af, at flere vælger at forlade uddannelsessystemet

og træde ind på arbejdsmarkedet.

Figur 3.39

Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvens

Figur 3.40

Arbejdsstyrkegab

1.000 personer Pct. af befolkningen (15-64 år)

3.050

86

84

3.000

82

80

2.950

78

76

2.900

74

72

2.850

70

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

1.000 personer 1.000 personer

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

-10

-10

-20

-20

-30

-30

-40

-40

-50

-50

-60

-60

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

Arbejdsstyrke

Erhvervsfrekvens (h. akse)

Anm.: Beskæftigelsen og arbejdsstyrken er opgjort inkl. personer på orlov fra beskæftigelse og grænsegængere.

Arbejdsstyrken inkluderer aktiverede ledige.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 95