Redegørelse

sigganolsoe

oekonomisk-redegoerelse-december-2016

Kapitel 3

Dansk økonomi

Ledigheden er faldende

Ledigheden er aktuelt på det laveste niveau siden 2009 og forventes fortsat at være faldende

frem mod 2018. I takt med at ledigheden nærmer sig sit strukturelle niveau – og til dels afledt

af den lave BNP-vækst i 2016 – ventes ledigheden at aftage i et langsommere tempo de

kommende år. Bruttoledigheden skønnes at falde med 12.000 personer i år (målt på årsniveau),

3.000 personer i 2017 og 2.000 personer i 2018, jf. tabel 3.9.

De seneste års fald i ledigheden er sket på tværs af landsdele, jf. figur 3.43. Det største

ledighedsfald siden 2012 er indtruffet på Bornholm, men også Vest- og Sydsjælland og København

har en væsentligt lavere ledighed i dag. Disse områder havde tidligere nogle af de

højeste ledighedsniveauer.

Figur 3.43

Ledighed i landsdele i 2012 og 2016

Pct. af arbejdsstyrken

8

7

6

5

4

3

2

1

Pct. af arbejdsstyrken

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Byen

København

Københavns Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og

omegn

Sydsjælland

Fyn Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland

0

2012 2016 Hele landet 2012 Hele landet 2016

Anm.: Tallene viser ledigheden i oktober 2012 og oktober 2016.

Kilde: Danmarks Statistik.

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal som udgangspunkt mødes som jobparate.

Jobparate modtagere af integrationsydelse indgår i bruttoledigheden, jf. boks 3.8. Et stigende

antal modtagere af integrationsydelse og en større andel heraf, der er jobparate, vurderes

at være en medvirkende årsag til, at faldet i ledigheden er fladet ud de senere måneder.

Økonomisk Redegørelse · December 2016 97

More magazines by this user
Similar magazines