Hemmelige haver

haveklub

Som det sig hør og bør, begyndte vi med en havetur, og Myrth

fortalte undervejs. Berettede om, hvordan hun livet igennem

har beskæftiget sig med skovdrift. Hendes far var skovrider i

familiens egen skov, tæt på Vordingborg, hvor også barndomshjemmet

lå. Myrth tog en uddannelse som forstkandidat, og i

slutningen af halvtredserne drog hun og Gunner til Afrika for

at arbejde med skovdrift og træforædling. Efter tre år, i 1962,

meddelte Myrths far, at han ville lade sig pensionere. Parret

kunne overtage skoven, hvis de ville. Derfor tog de tilbage til

Danmark, og Gunner blev skovrider. De boede på stedet indtil

1991, hvor sydmotorvejen gennemskar skoven. De gamle stier

ender i dag ved motorvejen uden passage, og det gjorde dagligdagen

meget besværlig. Derfor besluttede de sig for at sælge

skoven og Myrths barndomshjem.

Myrth og Gunner var enige om at blive i området og gik i gang

med at søge efter et nyt sted. Det fandt de ved Præstø Fjord, og

Myrth fortæller, at det var den fire tønder land store grund og

beliggenheden, de faldt for. Huset var slet ikke det primære.

Parret købte stedet sammen med deres søn og svigerdatter

og satte det i stand, så de to familier fik hver deres bolig. Selv

om Myrth på det tidspunkt var omkring 70, glædede hun sig i

den grad til at skabe en ny have.

Havetosset

“Jeg har altid været havetosset,” siger Myrth. “Det har jeg fra

min mor. Hun kunne stikke en pind i jorden og få den til at

blomstre.” Gunner, der døde i 2006, holdt også af haven og

lagde megen energi udenfor, hvad angik fældning af træer og

lignende.

Gunners søster, Lis, var også meget haveinteresseret. “Vi

talte altid om planter, når vi var sammen, og rejste på haveture

til England. Hun døde i 2009, og hende savner jeg godt

nok,” siger Myrth og ser et øjeblik helt alvorlig ud. I samme

åndedrag nævner hun også sin svigerdatter, som desværre heller

ikke lever mere. Man fornemmer, at der var en samhørighed

mellem de to omkring den store have.

Haven ligger så at sige midt i en lille skov. Den strækker sig

langs hovedvejen og favner haven og huset mod sydvest og

nordøst. Huset ligger altså i en lomme, og her skabte Myrth

den have, som de sidste tyve år har været hendes et og alt. En

del træer er gennem årene blevet fældet for at skabe plads, og

nye er blevet plantet.

68

More magazines by this user