Hvor længe kan hunden leve af sin egen hale?

o2friedrichsen

hvor_laenge_kan_hunden_leve_af_sin_egen_hale

AKTIER

Hvor længe kan hunden

leve af sin egen hale?
Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // otto.friedrichsen@formuepleje.dk // Twitter: @O2friedrichsen


-


-

--


-


-
Buffett, Cook og Smedegaard

-


-”Indtjening” og ”indtjening pr. aktie”

er ikke det samme

-

----stagneret eller ligefrem faldet, fordi der simpelthen er
-->>

22

FORMUE // 3. kvartal 2016


Virksomheder forgylder aktionærer

på den korte bane ved at udbetale

udbytte og købe egne aktier tilbage

og risikerer dermed at overse

langsigtede investeringsmuligheder.

Uden langsigtet investeringsplanlægning,

der over tid øger indtjeningen, kan

selskaberne ikke allokere kapital til

aktionærerne i fremtiden.

Ved at reducere antallet af aktier stiger

indtjeningen pr. aktie. Ved faldende indtjening

kan virksomheden stadig vise fremgang i

indtjening pr. aktie, hvis antallet af aktier

reduceres kraftigere, end indtjeningen falder.

FORMUE // 3. kvartal 2016 23


AKTIER

AKTIETILBAGEKØB, UDBYTTER OG UDVIKLING I S&P 500

2.500

> 1.200

2.000

1.000

419

379

1.500

241

331

256

212

304

1.000

246

182

229

225

576 589

187

561

493

500

134

417

425

103 115

132

315

351

388

294

253

183

132 125 139 124

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beløb i USD mia. Kilde: Bloomberg og Formuepleje

800

600

400

200

0

Stigende udbytte og aktietilbagekøb-

--

--


-


-

-
AKTIETILBAGEKØB OG UDBYTTER

120%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

VÆRDIANSÆTTELSE AF AMERIKANSKE AKTIER

19

est. P/E Gennemsnit siden 1990

17,8x

18

17

16,7x

16

15

14

13

12

11

40%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Est. P/E er et mål for værdiansættelse af aktier. Et mål for, hvad én krones

indtjening koster. Kilde: Bloomberg og Formuepleje

24

FORMUE // 3. kvartal 2016


”Even the Wall Street analyst crowd at some point

will say, ’When are you going to grow?’”

David Melcher, chief executive Aerospace Industries Association

Køb dyrt – sælg billigt!

--

-

-


-Udfordringen ved at spise sin egen hale-

-

-

-investeringer

foretaget år tilbage, som i dag genererer en

-


-


ringer blandt andet blive fundet ved at reducere i

-

-

-


Formuepleje er tilhænger af optimal

kapitalallokering-

-

-
-FORMUE // 3. kvartal 2016 25

Similar magazines