Kornmod Realskole - Tidlig læsning på Kornmod

kornmodrealskole

Denne brochure indeholder information omkring Kornmods fokus på tidlig læsning

www.kornmodrealskole.dk

SKOLESTART

LÆSNING

Skolegade 4-12 · 8600 Silkeborg · Tlf: 86 82 26 77 · Fax: 86 81 65 95

E-mail: kornmod.realskole@skolekom.dk

Kornmod DTP&Kopi Aggi Dall 2008/2009

Det er i skolen, barnet skal have sin læseundervisning – ingen tvivl om

det. Men forældre viser også vejen. Barnets læsning virkes nemlig af,

at de voksne viser, at læsning er en fælles og vigtig sag. Du er

hovedperson, når dit barn lærer at læse.


I de seneste år har vi kunnet mærke, at børnehaverne

arbejder med bogstaverne. Mange af

børnene kan en del af bogstaverne allerede, når

de møder i skolen. Mange af børnene kender

både bogstavets form, lyd og kan nævne ord,

der begynder med det gældende bogstav. Det

er så her, vi skal tage fat. Så mens bogstaverne

arbejdes igennem uge for uge sammen med 0.

klasselederne, så starter læseindlæringen.

Børnene betragtes som læsere fra starten, da

de har mange læseerfaringer, som vi bare skal

dyrke og få til at gro. Børnenes stærke sider er

billedelæsning og en god hukommelse. Så i starten

er det disse redskaber, barnet skal bruge.

“De kan jo teksten udenad”, siger mange forældre.

Det er helt okay, så længe barnet peger

de ord, der læses. Ret hurtigt lærer børnene

læseretningen, og de forstår, at tekst består af

ord. Næste trin er så, at barnet genkender ord,

det har set før (ordbilleder), og det begynder

at gætte kvalificeret ud fra l. bogstavlyd og ud

fra sammenhængen i sætningen. Hvad kan der

stå, så sætningen giver mening? Kan billederne

hjælpe mig? Ligner ordet noget, jeg har set før.

Barnet er i gang med at bruge forskellige læsestrategier.

Vi følger i løbet af de første skoleår,

hvordan barnet får flere og flere læsestrategier

og bliver dygtigere og dygtigere til at bruge dem

med succes.

Børn som kommer fra hjem, hvor læsning

er en naturlig del af hverdagen, har de

bedste forudsætninger for at blive gode

læsere.

Derfor er det vigtigt, at du viser:

• At det er vigtigt at kunne læse.

• At læsning betyder noget for dig.

Børn, som får læst højt hver dag, bliver

ofte gode læsere.

Derfor er det vigtigt, at du læser højt for dit

barn hver dag. Når du læser, er det godt at lade

fingeren følge teksten, så barnet – uden at vide

det – bliver bekendt med læseretningen.

Gode råd til oplæsning

Før du læser

• Vælg forskellige typer bøger, og lad barnet

være med til at vælge.

• Kend selv bogen, før du læser op.

• Kig bogen igennem sammen med barnet, før

du læser den op. Snak om, hvad den mon

handler om.

Mens du læser

• Hold bogen, så barnet kan se billederne.

• Peg ordene, mens du læser.

• Læs tydeligt og forklar evt. svære ord

undervejs.

• Snak om handlingen undervejs, fx når du har

læst en side. “Hvad mon der sker nu?”

Når du har læst

Snak om:

• Hvilket sted i bogen kunne du bedst lide?

• Hvilket sted kunne du mindst lide?

• Var der noget, der var svært at forstå?

• Var der noget, der undrede dig?

• Fik bogen dig til at tænke noget bestemt?

Samtidig med læseindlæringen begynder børnene

også at skrive deres egne tekster. Her

bruger vi børnestavning. Udviklingen inden for

det at skrive, som løber over de næste år, ser

sådan ud:

En sammenhængende børnestavning

Børnestavning opdelt i ord

(efterhånden i det rigtige antal ord)

Begyndende bogstavering

J e d

Lydret stavning: Jeg ælsker dej

Korrekt stavning: Jeg elsker dig

Undersøgelser viser, at det er lettere for

børnene at skrive tekster end at læse tekster.

Når de skriver, ved de forhånd, hvad der

skal stå, for det har de selv bestemt. De kender

helheden og kan med forskellig succes finde de

elementer, som skal bruges. Når de læser, kender

de ikke helheden (målet), men skal mestre

delene for at bryde koden. Så det er bare med

at komme i gang med at skrive både i skolen og

derhjemme.

More magazines by this user
Similar magazines